Primarijus doktor Miroslav Femić (1962-2014)

0
1026

[heading size=”8”]IN MEMORIAM [/heading]

Primarijus doktor Miroslav Miro Femić (1962-2014) preminuo je u četvrtak, 18. decembra, na Internom odjeljenju Opšte bolnice u Bijelom Polju. Femić je sahranjen dan kasnije na gradskom groblju u Nikoljcu.

Dr Miro Femić rođen je u Cerovu, školovan u Bijelom Polju, a studirao i specijalizirao u Novom Sadu.

Čitav radni vijek proveo je u Domu zdravlja Bijelo Polje, radeći na teškim i odgovornim poslovima ljekara opšte prakse u Opštoj službi, Hitnoj pomoći i terenskim ambulantama. Nakon završetka specijalizacije iz pedijatrije, 1993. godine,  radio je  kao specijalista za dječje bolesti u službi pedijatrije, a od 2003. godine bio je načelnik Službe pedijatrije. Profesionalnu karijeru započeo je 1987. godine, kao mlad ljekar, pripravnik, u tadašnjoj zdravstvenoj ustanovi Medicinski centar.

Smrt ga je zatekla na radnom mjestu rukovodioca pedijatrijske službe Doma zdravlja i na funkciji člana Odbora direktora Doma zdravlja.

Dr Miro Femić je od 2008. godine, odlukom Vlade Crne Gore, bio predsjednik Odbora direktora Doma zdravlja, a od 2012. član Odbora direktora.

Nosilac je velikog broja priznanja, a biran je ili imenovan na veliki broj funkcija u profesionalnom i humanitarnom sektoru. Na osnovu velikog broja objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i ogromnog medicinskog znanja i iskustva, 2007. godine je stekao prestižno društveno i stručno priznanje primarijusa, a bio je i mentor specijalizantima iz oblasti pedijatrije. Takođe, bio je član Skupštine Ljekarske komore Crne Gore, član državne Komisije za prava djece u Crnoj Gori, te Nacionalne Komisije za dijabetes. Od 2000. bio je i član tima velikog projekta nekadašnjeg Saveznog Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović-Batut“ za Opštinu Bijelo Polje.

Humanitarnu dimenziju svog ljudskog i profesinalnog angažmana dr Miro je dokazao i kroz angažovanje  u raznim humanitarnim organizacijama i udruženjima. Bio je predsjednik Komisije za edukaciju Crvenog krsta Crne Gore, predsjednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti Bijelog Polja, član Komisije za lokalni plan akcije za djecu (LPA) Opštine Bijelo Polje, kao i član radnog tima Savjetovališta za mlade i reproduktivno zdravlje Doma zdravlja Bijelo Polje. Bio je sudski medicinski vještak za oblast pedijatrije.

Dr Miro Femić bio je dio svake porodice i dio života skoro svakog djeteta u Bijelom Polju. Imao je mnogo više energije nego što je imao zdravlja, mnogo više znanja nego što je trebalo njegovim pacijentima, i mnogo više strpljenja nego što je imao snage. Rezultat njegove energije, entuzijazma, humanosti i snage je i njegova knjiga namijenjena, prije svega, roditeljima, „Rast i razvoj, njega i ishrana djeteta“, koja je doživjela više izdanja.

U posljednjih dvadesetak godina, dr Miro je u Bijelom Polju, ali i šire, postao sinonim za dječju zaštitu i liječenje djece. Nesumnjivo, dao je pečat pedijatrijskoj službi Doma zdravlja posljednjih četvrt vijeka. Ali, i više od toga, dao je nemjerljiv doprinos zdravstvenoj zaštiti djece Bijelog Polja, sjevera Crne Gore i Crne Gore u cjelini.

Poznavao je svaku porodicu, skoro svako dijete, svako domaćinstvo, bio upućen u njihov ekonomski, socijalni i zdravstveni status, pa mu je to olakšavalo da lakše i liječi i rukovodi. Ni poodavno narušeno zdravlje nije mu smetalo da pregleda, liječi i daje savjete, bilo u ordinaciji, na ulici, telefonom ili porukama – kako god je to bilo moguće.

Autoritetom i umjerenošću uticao je na svoje saradnike da svoje obaveze private više kao pravilo ponašanja, a manje kao obavezu za izvršavanje naredbe ili odluke. Bio je vrhunski profesionalac i u radu i u rukovođenju, siguran, samopouzdan, uvijek dobro informisan, hrabar i odlučan. Entuzijasta u namjerama, optimista u realizovanju  konkretnih planova.

Građani Bijelog Polja, zdravstveni radnici i zaposleni u Domu zdravlja, ali i 15 hiljada djece Bijelog Polja i duplo više njihovih roditelja, duguju mu vječnu zahvalnost.

 

  Prim. dr Julija Bošković