REVOLUCIONARNE MOGUĆNOSTI 64 MULTISLICE SKENERA

0
933

a17U konferencijskoj sali poliklinike Stupovi u Beranama, u utorak 30. juna održana je prezentacija 64 multislice skenera, koji je po prvi put instaliran, ne samo u Crnoj Gori, već i u jugoistočnoj Evropi.

Sve prisutne goste, među kojima je bio veliki broj doktora iz cijele Crne Gore, pozdravio je generalni direktor poliklinike Stupovi, gospodin Saša Radonjić.

Revolucionarne dijagnostičke mogućnosti 64 multi slice skenera predstavio je prof. dr Željko Marković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na samom početku, prof. Marković je dao kratak pregled razvoja CT aparata, ističući da se danas mogu razmatrati tri osnovne generacije CT aparta, pri čemu prvu generaciju predstavljaju konvencionalni skeneri koji su funcionisali do 1993. godine, potom spiralni CT-ovi koji su bili relativno revolucionarni jer su omogućavali eksploraciju velikih krvnih sudova, prije svega aorte, i multidetektorski skeneri koji su unjeli pravu revoluciju u dijagnostici, a pojavili su se 2000. godine.

„Aparat koji je ovdje instaliran spada u takozvanu naprednu generaciju multidetektorskih 64-oro rednih CT-a, koje odlikuje mogućnost da se pregledaju i organi koji se kreću, a to je prije svega srce, kao i svi krvni sudovi do najdistalnijih grana. Aparat daje slike visoke rezolucije kao i precizne vizuelizacije malih organa. Ovaj savremeni aparat omogućava endoluminalne eksploracije, dijagnostiku i evaluaciju malih modularnih promjena jetre, pluća, bubrega, pankreasa i nadbubrega. Takođe, postoji mogućnost da se slika i presjeci rekonstruišu u brojnim proizvoljnim ravnima, odnosno 3D i 4D. U pitanju je skener velike dijagnostičke senzitivnosti u odnosu na sve ostale aparate starijih generacija,“ rekao je prof. Marković.

„Prilikom rada, aparat vrlo brzo dostiže brzinu od 0,4 sekunda rotacije za 360 stepeni, zbog čega se pregled brzo završava, a sama metoda pregleda nije invazivna. Ako bi, na primjer, uradili pregled abdomena na osobi od 170 cm, on bi trajao 20 sekundi, a dobili bi nekoliko miliona transvezalnih slika. Pošto nismo u mogućnosti da pregledamo nekoliko miliona slika, pregled se na akvizicionoj stanici dobija kao sirova dijagnostička aplikacija koju mi, određenim alatima koje je proizvođač dao, dalje dijagnostički obrađujemo. Što se tiče ovog aparata, radi se o 20 selektivnih dijagnostičkih aplikacija,“ kazao je prof. Marković. Kao relativnu novost ovog aparata, prof. Marković je istakao interaktivni rekonstruktivni sistem koji uklanja rasipno zračenje u procesu rekonstrukcije, što daje dodatni kvalitet slici.

„Aparati ove generacije daju veću dijagnostičku senzitivnost i izvanredan prikaz krvnih sudova sa brojnim prednostima u odnosu na konvencionalne kateterizacije, što omogućava vaskularizaciju svih organa u svim fazama proticanja krvi. Indikacije za CT angiografiju su veoma velike i veoma široke, od promjena na aorti, bilo kom krvnom sudu, ishemija srca, tumori, renovaskularne hipertenzije kao i venske bolesti krvnih sudova,“ kazao je prof. Marković. Govoreći o tome šta 64 multi slice skener pruža kod pregleda srca, prof. Marković je istakao da CT omogućava dijagnostiku ateroskleroze.

„U prevenciji infarkta miokarda kardiologija nudi faktore rizika, ali je eliminacija svih tih faktora nemoguća. Oko 85% infarkta miokarda bilo bi spriječeno da su na vrijeme otkriveni simptomi bolesti. Standardnim faktorima rizika ne može se objasniti polovina srčanih udara i naprasnih smrti. Koncentracija kalcijuma u koronarnim krvnim sudovima je jedini sigurni prediktor nepovoljnog koronarnog događaja. Određivanjem kalcijumskog indeksa omogućava se prevencija i rana dijagnostika. Osnovne prednosti CT koronarografije u odnosu na koronarografiju katetera su: neinvazivnost, manja eksponencijalna doza, prihvatljivost pregleda za bolesnika, odsustvo komplikacija, kratkoća pregleda, evaluaciju plaka, rana dijagnostika i benefiti u smislu cijene pregleda,“ kazao je prof. Marković.

Pacijenti sa bolom u grudima, asimptomatski pacijenti sa kardiovaskularnim rizikom, nespecifični nalazi testa opterećenja, kontrole nakon bajpasa i sličnih intervecija na srcu i morfološko-funkcionalna korelacija sa ostalim mogućim deformitetima određenih indikacija su, prema riječima prof. Markovića, indikacije za CT koronarografiju.

„CT koronarografija, za razliku od kateterizacije, omogućava precizno kvantifikovanje plaka. Ona, takođe, omogućava praćenje nesignifikantnih lezija, što direktno dovodi do prevencije infarkta. S obzirom da se cijeli pregled dijeli na 10 faza, u odnosu na momenat kada kontrastno sredstvo ispunjava lijevo rotirani organ koji se kreće, mogućnost greške svodi se na najmanji stepen,“ kazao je prof. Marković.

Dr Marković je tokom predavanja kazao da CT 64 multislice skener nudi visokokvalitetnu vizualizaciju svih arterija vrata, savršen prikaz morfologije krvnog suda, kao i 3D i 4D rekonstrukciju krvnih sudova vrata. Neprikosnoveno mjesto CT ove generacije, prema riječima prof. Markovića, ima kod skriveih i nedovoljno jasnih tumora vrata, ždrijela i laringsa.