Sedma Medikalova konferencija održana u Budvi

0
1804

SKUP POSVEĆEN AKTUELNOSTIMA U ZDRAVSTVU

Sedma Medikalova konferencija okupila je respektabilan broj profesionalaca iz oblasti zdravstva. Još jedanput realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, ova manifestacija podržana je i od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, CALIMS-a, Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore. Konferenciju je, u skladu sa ranijom praksom, podržao i značajan broj renomiranih farmaceutskih kompanija i veledrogerija.

Široko koncipiran slogan Aktuelnosti u zdravstvu, medicini i farmaciji zainteresovao je za učešće u Sedmoj Medikalovoj konferenciji veliki broj značajnih aktera domaćeg zdravstva. Navedena stručna manifestacija realizovana je u bečićkom hotelu „Montenegroˮ 24-26. juna. Naučni odbor Konferencije činili su: predsjednica ovog tijela prof. dr Vesna Miranović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore, prof. dr Agima Ljaljević, Institut za javno zdravlje Crne Gore, prof. dr Filip Vukmirović, CEZANA, Klinički centar Crne Gore, i dr sc. med. Majda Šahman Zaimović, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Skup je svečano otvorio dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, a u ime Instituta za javno zdravlje Crne Gore prisutnima se obratila dr Sanja Medenica.

U ime kolektiva Medikala, srdačnu dobrodošlicu prisutnima poželjela je Slavica Pantelić. ‒ Ove godine smo zbog situacije s kojom se susreo cijeli svijet, pandemije COVID-19, Medikal konferenciju organizovali u posebnim uslovima i u veoma kratkom vremenu. Zahvaljujemo se svima na razumijevanju, svima koji su uzeli učešće i podržali nas u naporima da se Konferencija održi ‒ navela je Pantelić. Ukazujući na neophodnost pridržavanja zaštitinh mjera koje nalaže NKT, ona je posebnu zahvalnost uputila Ministarstvu zdravlja Crne Gore, predsjednici Naučnog odbora konferencije prof. dr Vesni Miranović, kao i članovima tog tijela. Ona je ovom prilikom istakla i značaj podrške od strane Instituta za javno zdravlje, Fonda za javno zdravlje, CALIMS, Zavoda za transfuziju krvu, KCCG, predavačima, te farmaceutskim kompanijama i veledrogerijama. ‒ U ime kolektiva Medikal čestitamo svim kreatorima zdravstvene politike, svim zdravstvenim radnicima na izuzetnim rezultatima koje su postigli u borbi s prvim talasom infekcije koronavirusom. Ponosni smo na sve vas. Hvala vam. Hvala u ime svih nas za koje se bezuslovno borite ‒ naglasila je na kraju.

Zdravstveni sistem je spreman za drugi talas virusa

Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore dr Kenan Hrapović izrazio je zadovoljstvo što je, iako u izuzetno izazovnim vremenima i izmijenjenim okolnostima, Medikal uspio da okupi učesnike Konferencije i pruži im priliku da i na ovaj način otvore značajne teme i razmijene iskustva i značaj o svakako gorućoj temi, a to je koronavirus. On je naglasio da bitka sa koronavirusom nije gotova, da je očigledno da on ima dovoljno biološkog materijala i još uvijek predstavlja misteriju.

‒ Iako smo u redu zemalja koje se zaista mogu pohvaliti odgovorom na pojavu koronavirusa i, zašto s ponosom ne reći, poslednja zemlja u koju je virus ušao i prva koja je uspjela da postane corona free evropska destinacija, ipak, ono što se sada događa nije za nas iznenađenje. Kako su epidemiolozi i upozoravali, situacija koja je nametnula popuštanje mjera od strane države donijela je i očekivano opuštanje građana, naročito imajući u vidu činjenicu da smo više nedjelja bili bez korone unutar granica države. Međutim, smatramo da je ovakav način importacije virusa u zemlju mogao biti izbjegnut, kako kada je riječ o kontroli na državnim granicama tako i kada je riječ o ličnoj odgovornosti građana. Kako je i predviđeno Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, insistiraćemo na tome da svi koji nisu govorili istinu u postupku epidemiološkog ispitivanja odgovaraju, jer su na taj način ugrozili i svoje i zdravlje svih nas ‒ naveo je ministar Hrapović.

‒ Ono što je važno da poručim sa ovog mjesta jeste da je zdravstveni sistem spreman za drugi talas virusa: sistem je ojačan i sa kliničkog i sa laboratorijskog aspekta ‒ istakao je ministar Hrapović. On je dalje podsjetio da je zdravstveni sistem i u prethodnom periodu vođen na seriozan način, poštujući načelo ravnomjernog raspoređivanja tereta i neiscrpljivanje kadra. ‒To što naše bolnice nisu bile opterećene velikim brojem oboljelih moramo zahvaliti epidemiolozima Instituta za javno zdravlje koji su posao radili kako treba i pravovremenim predlaganjem mjera uticali na to da izbjegnemo stravične scenarije kakve smo gledali u mnogim mnogo razvijenijim zdravstvenim sistemima širom svijeta ‒ naveo je on. Sistem je, kako je podsjetio, definisao nivo pripremljenosti na projektovani stepen procenta inficiranih građana u Crnoj Gori u kom slučaju bi oko 300 njih imalo potrebu za korišćenjem respiratora. ‒ Crnogorsko zdravstveno osoblje sada ima dovoljno iskustva da se sa novim epidemiološkim izazovom suoči još spremnije, sa više sigurnosti, slijedeći sopstvena saznanja i ne ponavljajući greške drugih ‒ zaključio je u vezi s navedenim ministar Hrapović.

Posebnu zaslugu za uspjeh u efikasnom suočavanju sa aktuelnim pandemijskim izazovom ocijenio je da ima dostupnost velikog broja elektronskih servisa kojima je omogućeno beskontaktno servisiranje potreba pacijenata, preuzimanja terapije za hronične bolesti. Time je, kako je naveo, zdravstveni sistem rasterećen za više od 200,000 nepotrebnih kontakata sa zdravstvenim radnicima. ‒ Upravo na ovome želimo da insistiramo u narednom periodu, jer veliki potencijal leži u našim elektronskim servisima koji su i sada na zavidnom nivou razvijenosti, a koji će u budućnosti dostići svoju punu primjenu. Zato i sada poručujem građanima i našim osiguranicima da što više koriste elektronske servise i na taj način izbjegnu nepotrebne kontakte a rizik izlaganja virusu svedu na najmanju moguću mjeru ‒ poručio je na kraju ministar zdravlja.

Prilika za unapređenje znanja

U ime Instituta za javno zdravlje Crne Gore, pozdravnu riječ prisutnima na Konferenciji uputila je dr Sanja Medenica. ‒ Teme koje su odabrane za ovogodišnju, sada već tradicionalnu Medikal konferenciju, su vrlo značajne i sigurna sam da će nakon održavanja svima nama unaprijediti rad. Kao i do sada, vjerujem da ćemo dosta toga naučiti i da ćemo imati prilike da se još bolje upoznamo ‒ navela je ona. Poželjevši učesnicima Konferencije uspješan stručni rad i ugodno druženje, dr Medenica je iskoristila priliku i da zamoli za poštovanje svih propisanih zaštitnih i preventivnih zdravstvenih mjera.

Aktuelne teme

Sedma Medikalova konferencija realizovana je u okviru trodnevnog programa raspoređenog u osam stručnih sesija. Učesnicima Konferencije ponuđene su brojne stručne preporuke u vezi sa terapijom hroničnih bolesti: koronarnih oboljenja, dijabetesa, reaumatskih, onkoloških oboljenja, kao i shizofrenije. Učesnici farmakološke sesije potrudili su se da predstave aktuelnosti u svojoj oblasti, a bilo je riječi i o trenutno najpopularnijoj temi: COVID-19. Digitalna transformacija u zdravstvu bila je, takođe, tema koja je zavrijedila posebnu pažnju.

Početna sesija ticala se primjene antiagregacione terapije akutnog koronarnog sindroma. Predavači na tu temu bili su dr Nebojša Bulatović i dr Mihailo Vukmirović. Moderator druge sesije dr Dragan Likić govorio je o mogućnostima primjene tehnologije u terapiji šećerne bolesti. O terapiji šećerne bolesti u Crnoj Gori govorila je dr Elzana Čikić, a o komplijansi u terapiji dijabetesa melitusa tipa 2 govorio je dr sci. Emir Muzurović.

Digitalnoj transformaciji posvećena posebna diskusija

Drugi radni dan Konferencije započet je panel diskusijom posvećenoj pitanju digitalne transformacije u zdravstvu. Ukazujući na značaj ove teme u savremenom svijetu, ministar zdravlja Crne Gore dr Kenan Hrapović uputio je pozdravnu riječ učesnicima skupa. Uvodno obraćanje imao je mr Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Moderator ovog dijela Konferencije bio je Stevan Ljumović, načelnik Odjeljenja za integralni zdravstveni informacioni sistem i eZdravlje (Ministarstvo zdravlja Crne Gore), a panelisti su bili predstavnici referentnih organizacija i ustanova: UNDP-a, Svjetske zdravstvene organizacije, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i AmCham-a. Riječ su ovom prilikom imali gđa Daniela Gasparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, dr Mina Brajović, šefica Kancelarije WHO u Podgorici, mr Vladimir Raičković, dipl. ing. el., pomoćnik direktora za informacione tehnologije FZO, i dr Miloš Ičević, direktor „Hoffmann La Rocheˮ, predsjednik Zdravstvenog komiteta u „AmChamˮ Crne Gore.

Hronične bolesti – trajna tema

Da hronične bolesti ne samo da ne prestaju da postavljaju nova i nova pitanja medicinarima dokaz su i pitanja koja su se nametnula u okviru široko koncipiranog programa Sedme Medikalove konferencije u Budvi. Moderator treće stručne sesije dr sci. med. Sreten Kavarić predstavio je, s tim u vezi, smjernice za prevenciju i liječenje deficita vitamina D, a o profilaktičkim i terapijskim efektima, kroz prizmu endokrinološke ambulante, govorila je dr Elzana Čikić.       Savremeni pristup u kliničkom liječenju pacijenata oboljelih od dijabetesa melitusa tipa 2 prezentovali su ljekari Kliničkog centra dr sci med. Sreten Kavarić, dr Aleksandar Đogo i dr Đorđe Кrnjević.

Specifičnosti shizofrenije ovom prilikom opisali su dr Jovo Dedović, iz Specijalne bolnice za psihijatriju ‒ Dobrota, dr Aleksandra Ražnatović, sa KCCG-a, i prof. dr Vladimir Janjić, iz Кliničkog centra ‒ Кragujevac. Pitanje koje se nametnulo tokom ove sesije bilo je: koliko zapravo znamo o ovoj bolesti?

Inovativni metod liječenja u reumatologiji prikazali su mr sc. dr Ana Bulatović i mr sci. dr Olivera Sekulić, sa Кliničkog centra Crne Gore. One su govorile o terapiji upalnih bolesti crijeva i primjeni terapije tokom trudnoće ovih pacijentkinja.

Značaj primjene suportivne terapije kod onkoloških pacijenata prezentovali su prim. dr Jadranka Lakićević, dr Nevenka Lukovac Janjić i dr Nikola Мilašević (KCCG). U okviru ove sesije bilo je riječi o značaju rane nutritivne terapije tokom tumorske kaheksije, o predlozima za nutritivnu podršku onkoloških pacijenata, kao i o primjeni antioksidanasa u suportivnoj terapiji ovih pacijenata. 

Preporuke za medikamentoznu terapiju

Ljekari Kliničkog centra Crne Gore dr Ana Bulatović, dr Nebojša Bulatović i dr Mihailo Vukmirović bili su učesnici sesije posvećene primjeni određenih grupa ljekova u terapiji reumatoidnog artritisa, održavanju kardiovaskularnog kontinuuma i svakodnevnoj kliničkoj praksi. lzvještaj о neželjenim dejstvima ljekova u 2019. godini prezentovala je mr ph. Маја Stanković. U okviru ovog segmenta predavanja doc. dr Snežana Mugoša prikazala je farmakogenetske varijacije kao faktor rizika za nastanak neželjenih dejstava ljekova. O regulativi u oblasti biosimilara govorila je mr ph. Milena Lješković, a protokol razvrstavanja graničnih proizvoda prikazala je mr ph. Jasmina Кrlić.

Pandemijski izazov ne jenjava

U krugu aktuelnosti, svakako, jedna od atraktivnijih tema je COVID-19. O ovoj temi je, u okviru završne sesije Konferencije govorila dr sci. med. Sanja Medenica, sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore. O iskustvima suočavanja sa epidemijom ovog virusa u okviru Transfuziološke službe Crne Gore govorila je prim. dr Gordana Rašović, iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. O liječenju hepatitisa С u Crnoj Gori   govorila je dr Dobrila Nikčević, a liječenje HIV-a u Crnoj Gori, u završnom izlaganju Konferencije, prezentovala je dr Brankica Dupanović, iz Кliničkog centra Crne Gore. 

                                                                                                           Anita Đurović

Program Konferencije možete pogledati ovdje OVDJE