Sedmica posvećena praćenju bezbjednosti ljekova u prometu

0
202

Počinje šesti po redu #MedSafetyWeek! I ove godine ćemo biti jedna od 64 zemlje koje učestvuju u kampanji koja se putem društvenih mreža sprovodi pod vođstvom Kolaborativnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova – Uppsala Monitoring Centre (UMC). Kampanju podržavaju Rukovodioci agencija za ljekove (Heads of Medicines Agencies, HMA) i Međunarodno udruženje nadležnih organa za ljekove (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA). Održava se u sedmici od 1. do 7. novembra 2021. godine, a za temu ima bezbjednost primjene vakcina.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj da podstakne zdravstvene radnike, ali i pacijente, da svaku sumnju na neželjeni događaj nakon vakcinacije prijave Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED). Ova kampanja dolazi u ključnom trenutku kada su milioni ljudi vakcinisani protiv COVID-19, ali je takođe primjenljiva na sve ostale vakcine. Vakcine su najbolji način zaštite od zaraznih bolesti, kojim se spašavaju milioni života. Međutim, kao i svaki drugi lijek, kod nekih osoba vakcine mogu izazvati neželjene reakcije, koje su najčešće blage i ne traju dugo. Teško je predvidjeti ko može da iskusi neželjenu reakciju, ali je veoma značajno da se svaki potencijalni rizik vezan za primjenu vakcine razumije i komunicira jer se time doprinosi kako otkrivanju novih neželjenih reakcija, tako i dobijanju detaljnijih informacija o već poznatim. Svima se savjetuje da prijave sumnju na neželjeni događaj nakon vakcinacije, a posebno se podstiču zdravstveni radnici da sa svojim pacijentima o tome razgovaraju. Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti svakoga da prijavi neželjeni događaj nakon vakcinacije, jer se na taj način uvećava znanje o vakcinama, što ih čini bezbjednijim za sve nas.

Više o načinima prijavljivanja sumnje na neželjeni događaj nakon vakcinacije možete naći na www.cinmed.me.