Šta je hitna kontracepcija i kakav odnos imamo prema njoj?

0
130

25. maj: Internet radionica „Savremeni pristup hitnoj kontracepciji”

Internet radionica „Savremeni pristup hitnoj kontracepciji” realizovana je 25. maja, u saradnji „Medicala” i farmaceutske kompanije „Richter Gedeon”. Ovom prilikom istine i zablude o hitnoj kontracepciji prezentovala je prof. dr Zorica Potpara, sa Medicinskog  fakulteta Univerziteta Crne Gore, a o ulozi farmaceuta u savjetovanju o hitnoj kontracepciji govorila je mr ph. Katarina Milošević Kostadinović, PZU „Medicor” — Kotor. U radu je učestvovao i dr Filip Nedić, predstavnik „Richter Gedeona”.

Dr Filip Nedić: – Ove godine obilježavamo  120 godina postojanja, a posebno smo ponosni na činjenicu da više od 40 godina proizvodimo originalnu hitnu kontracepciju sa levonorgestrelom.

 

Šta je hitna oralna kontracepcija?

Prof. dr Zorica Potpara: – Hitna kontracepcija je terapijski postupak namijenjen svim ženama koje su imale nezaštićen polni odnos, bez obzira na fazu menstrualnog ciklusa. Ona predstavlja situacioni metod kontracepcije koji je predviđen samo za izuzetne situacije i krajnji cilj joj nije da zamijeni regularnu kontracepciju.

Poslije upotrebe hitne kontracepcije, kako je naglasila prof. dr Zorica Potpara,  trebalo bi koristiti neki od mehaničkih metoda kontracepcije: lokalni kontraceptivi, kondomi, dijafragma, spermicid, cervikalna kapica i sl.  Ovo je indikovano sve do početka narednog menstrualnog ciklusa. Uloga ovakvog tretmana ogleda se u poboljšanju kvaliteta života i zdravlja žene.

Važan aspekt hitne kontracepcije, po mišljenju prof. dr Potpare, trebalo bi da bude njena dostupnost. — Najbitnije je — kaže prof. dr Potpara — da ona bude uvijek dostupna ženama i da bude promovisana da bi mogla da bude efikasna. — Krajnji cilj ovakvog pristipa je informisanost adolescenata, jer mladi ljudi čine najosjetljiviju populaciju.

Ukazujući na sinonime postkoitalna kontracepcija i pilula za jutro poslije, prof. dr Potpara je objasnila da termin pilula za jutro poslije može i da dovede u zabludu korisnicu kontracepcije  da lijek treba  upotrijebiti samo u toku narednog jutra nakon nezaštićenog odnosa, iako pilulu za hitnu kontracepciju treba primijeniti što prije, po mogućnosti u roku od 12h, a najkasnije u roku od 72h.

Opisujući prirodu menstrualnog ciklusa, u trajanju od  21do 35 dana, prof. dr Potpara je podsjetila i da su najplodniji dani žene 5 dana prije i sam dan ovulacije pri redovnom ciklusu. Sjemena tečnost može da opstane najviše 5 dana u plodnoj tečnosti grlića materice, dok je jajna ćelija aktivna samo 1 dan. Zlatni standard hitne kontracepcije je levonorgestrel, koji djeluje tako što prevenira ovulaciju i oplođenje ako je do polnog odnosa došlo u preovulatornoj fazi, kada je vjerovatnoća za oplođenje najveća.

Opisujući svojstva ove terapijske metode prof. dr Potpara navela je da se  efikasnost levonorgestrela prema metaanalizi Svjestke zdravstvene organizacije (SZO)  izražava stopom trudnoće od 1%. Ovaj preparat, važno je znati, inhibira ovulaciju, ali nije abortiv. Ne pokazuje klinički značajne efekte na endometrijum i ne može da spriječi implantaciju oplođene jajne ćelije. Nema efekta na ovulaciju kada je  nivo luteinizirajućeg hormona već u fazi rasta i kada je on na maksimumu, i iz tog razloga potrebno je da se primijeni što je moguće prije, tj. najbolje u prvih 12h a najkasnije 72h od nezaštićenog odnosa.

Po preporuci SZO, nema ograničenja u broju ponovljenih primjena.

Metod hitne kontracepcije ne možemo shvatiti kao metod redovne kontracepcije. Upotreba levonorgestrela ne isključuje nastavak primjene redovne hormonske kontracepcije.

Preporuka SZO i Američkog društva za hitnu kontracepciju je da je sa oralnom kontracepcijom moguće započeti odmah nakon primjene hitne kontracepcije. U slučaju propuštene doze oralne kontracepcije moguć je nastavak primjene lijeka nakon popijene hitne kontracepcije.

Tokom dojenja je važno znati da nakon uzimanja lijeka treba da prođe 8h do sljedećeg podoja. Neželjeni efekti nijesu efekti tzv. ozbiljnog karaktera.

U čemu se sastoji uloga farmaceuta?

Uloga farmaceuta u primjeni hitne kontracepcije najčešće je savjetodavna, ali ona može biti i dijagnostička i u značajnoj mjeri uticati na očuvanje zdravlja populacije.  Mr ph. Katarina Milošević Kostadinović navela je tokom svog izlaganja da uloga farmaceuta posebno dolazi do izražaja upravo kod izdavanja bezreceptnih ljekova i preparata iz grupe za samomedikaciju. Ona je podsjetila da je i kod nas i u svijetu abortus kao metod planiranja porodice i dalje, nažalost, visoko rangiran. — To je i razlog zašto su ovi ljekovi predviđeni za samomedikaciju. Na taj način se doprinosi očuvanju zdravlja žena — kaže mr ph. Katarina Milošević Kostadinović.

Mr ph. Katarina Milošević Kostadinović: — U periodu 2010-2014. u svijetu je obavljeno oko 56 miliona abortusa, od čega više od polovine u zemljama u razvoju. Dok su u Centralnoj Evropi hormonski kontraceptivi sredstvo koje koristi više od 50% ispitanih žena, u našem regionu stalnu hormonsku terapiju koristi svega  8% žena. Još veći problem su abortusi u generativnom periodu mladih žena, čak i prije prvog porođaja. To automatski detektuje populaciju koju treba edukovati.

Upozoravajući na kobne posljedice abortusa u vidu ozljede grlića materice, razvoja infekcije, privremenog ili trajnog infertiliteta, mr ph. Milošević Kostadinović je ocijenila da se hitna oralna kontracepcija ne koristi u dovoljnoj mjeri. — Savjetovanje i rad  sa bezreceptnim ljekovima podrazumijeva da dobro ispratimo sve segmente i postulate dobre apotekarske prakse — kaže ona.

— Pri prvom kontaktu sa pacijentom važno je da dobijemo informacije o tome kada je pacijentkinja imala posljednji ciklus i kada se desio neželjeni odnos. Moramo razmotriti i mogućnost začeća. Važno je znati i da oko 70% žena ima ovulaciju i izvan fertilnog prostora, da je život spermatozoida 5 dana i da  najveći rizik za nastanak neželjene trudnoće neposredno prije ovulacije — objašnjeno je ovom prilikom.

Hitna kontracepcija se primjenjuje u svim fazama ciklusa. Može da se koristiti i tokom dojenja.

U vezi sa drugim oboljenjima koje korisnica može imati (malapsorbcija, Kronova bolest i sl.) potrebno je konsultovati ljekara u vezi s metodom i dozom. U slučaju da se tokom 3h od primjene lijeka pojavi reakcija kao npr. povraćanje, potrebno je ponoviti dozu lijeka. Ako pacijentkinja prijavljuje da je od neželjenog odnosa prošlo više od 72h i ako u odnosu na planirani termin menstruacija kasni 5 ili više dana, ako je menstrualno krvarenje neuobičajeno obilno ili oskudno i u svim stanjima gdje se javlja snažan bol u donjem stomaku, mora se, kako je ovom prilikom objašnjeno, razmišljati o već postojećoj trudnoći ili o vanmateričnoj trudnoći i uputiti je ljekaru. Korisnice je važno savjetovati o ostalim metodama kontracepcije i mogućim problemima koje nezaštićeni odnos nosi (polno prenosive bolesti). Hitna kontracepcija nije namijenjena za redovnu upotrebu i ne štiti istovremeno od seksualno prenosivih bolesti.

Mr ph. Milošević Kostadinović: – U svim fazama razgovora sa pacijentima važno je da saznamo i savjetujemo koji način zaštite od neželjene trudnoće je najbolji za pacijentkinju. Zaštita reproduktivnog zdravlja vodi dobijanju zdravog potomstva u budućnosti.

Anita Đurović