Stručnim skupom obilježeni još jedni dani reumatologa

0
420

[heading]U Podgorici realizovan još jedan stručni skup reumatologa[/heading] U organizaciji Udruženja reuma­tologa Crne Gore i “Hoffmann – La Roche ltd.” dio stranog društva Podgorica, u Podgorici je 6-og jula realizovan stručni skup sa temama: „Individualni pristup liječenju sistemske skleroze” i ,,Novine u liječnju reumatoidnog artitisa”. U okviru obilježavanja reumatoloških dana u Crnoj Gori, počasni predavač bio je prof. dr Marko Matući-Ćerinić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Firenci, predsjednik Udruženja reumatologa Italije i jedno od prvih imena savremene svjetske reumatologije.

U cilju osavremenjavanja znanja i vještina

Otvarajući skup reumatologa u Hotelu „Podgorica”, internista reumatolog dr Svetlana Aligrudić, predsjednica Udruženja reumatologa Crne Gore, podsjetila je da je ova organizacija osnovana 2006. godine, i već od 13. juna 2007. postalo je član Evropskog udruženja reumatologa. – Reumatologija kao najmlađa grana interne medi­cine često je nepravedno zapostavljena a svjesni smo činjenice da u ovoj oblasti ima velikih naučnih pomaka – istakla je ona ovom prilikom. Izražavajući zadovoljstvo zbog gostovanja renom­iranog stručnjaka kakav je prof. dr Marko Matući-Ćerinić, dr Aligrudić je podsjetila da zasluge za organizaciju ovog skupa pripadaju Farmaceutskoj kompaniji „Hoffmann-La Roche”

Pomoćnica ministra zdravlja dr Mira Dašić pozdravila je prisutne izražavajući bezrezervnu podršku realizaciji ovakvih skupova. – Ovaj značajan skup predstavlja izuzetnu priliku da eminentni evropski predavači i, naravno, crnogorski stručnjaci iz ove oblasti razmijene stručna znanja i iskustva i povežu naučne doktrine s potrebama svakodnevne prakse. Iskoristila bih ovu priliku da ponovim da je naš glavni zadatak objedinjavanje kvalitetne, efikasne i dostupne zdravstvene zaštite i da samo kroz dobro koncipiran i organizovan stručni pristup koji podrazumijeva angažovanje svih aktera zdravstvenog sistema možemo ostvariti zacrtane ciljeve – istakla je ona. Skrećući pažnju na zabrinjavajuću procjenu da od reumatskih bolesti pati gotovo 90% starijih od 65 godina, dr Dašić je objasnila i da se tegobe ne ispoljavaju kod svih obolje­lih, istim intenzitetom. – Promjene na zglobovima bile bi vidljive na rendgenskim snimcima, ali se klinička slika i simptomi javljaju samo kod određene grupe ljudi. Ono što je izvjesno jeste da na nastanak i razvoj reumatskih bolesti veliki udio ima nasljedni faktor. Najčešće se javljaju degenerativne promjene, čak u 80% slučajeva koji ne ugrožavaju život pacijenta, ali imaju značajan socio-ekonomski efekat jer ovi pacijenti vrlo često odsustvuju sa posla – objasnila je dalje.

Ako se reumatske bolesti ne liječe na odgovarajući način, kaže dr Dašić, za 5-8 godina može doći do oštećenja zglobova i oko 80% tih pacijenata postaju invalidi. To predstavlja još veći društveni i zdravstveni problem.

Revoluciju u liječenju reumatskih bolesti, kako kod odraslih, tako i kod djece, donijelo je uvođenje biološke terapije za liječenje autoimunog poremećaja. Ovi lijekovi sadrže supstance koje mogu da blokiraju stvaranje različitih zapaljenjskih molekula u organizmu, odgovornih za započinjanje i održavanje hroničnog zapaljenjskog procesa koji je u osnovi imunog poremećaja – kaže dr Dašić.

Da bi se bolest na vrijeme prepoznala, kako je objašnjeno ovom prilikom, veoma je važno da se pacijent na vrijeme obrati ljekaru kako bi se postavila prava dijagnoza i započela odgovarajuća terapija. – Uz dobru saradnju ljekara i pacijenata može se postići značajan uspjeh u liječenju ove hronične bolesti – poručila je dr Dašić.

Saradnik Centra za nauku, za međunarodnu saradnju, dr Elvir Zvrko saopštio je u uvodnom dijelu svog obraćanja da Menadžment Kliničkog centra Crne Gore podržava ovakve skupove, videći u njima i mogućnost ostvarenja međunarodne saradnje stručnjaka. – Konkretno sa Italijom smo prije nekoliko mjeseci potpisali protokol o saradnji sa Bolnicom Sent Kamilio Frolanini u Rimu, kao i sa Dječjom bolnicom u Napulju. Gosto­vanje profesora iz Italije postaje praksa i već ih nekako doživljavamo kao svoje, a kada jedan gost iz Italije može da govori na našem jeziku, onda je to dodatna privilegija da znamo da se nešto što se vidi između redova neće izgubiti u prevodu, tako da je ovo izuzetno zadovoljstvo za sve – istakao je dr Zvrko. Osvjetljavajući različite aspekte afirmativnog uticaja ovakve saradnje, on je naglasio i da je ovaj vid komunikacije oblik praćenja tokova i naučnih dostignuća u reumatologiji. – Znamo da se radi 0 oblasti koja se prvenstveno zbrinjava u Kliničkom centru, pa je onda tu odgovornost Kliničkog centra još veća da se ovakvi skupovi i aktivnosti podrže i nastave i u budućem periodu i tu dolazimo do nekog ko je pokretač svega toga. To je Udruženje reumatologa. Jedno mlado udruženje, ali već prepoznato u Crnoj Gori kao vrlo aktivno – istakao je on. – Naša odgovornost nije da radimo samo sa pacijentima u ambulanti, već i da edukujemo kolege koje nisu iz te struke kako bi se bolesti brže prepoznavale. Takođe, vrlo je bitno imati edukovanu javnost, edukovane građane, jer ćemo i mi lakše objašnjaviti zašto nešto ide dobro – dodao je dr Zvrko poželjevši uspješan rad u okviru skupa.