Sa ciljem jačanja saradnje između država u oblasti vođenja politike droga

0
612

[heading]U Podgorici realizovana regionalna radionica sa učešćem međunarodnih tijela[/heading] Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, u Podgoričkom hotelu „Apart Premier” realizovana je Regionalna radionica o jačanju saradnje u oblasti vođenja politike droga u Jugoistočnoj Evropi. Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović otvorio je ovaj dvodnevni stručni skup iz oblasti sprečavanja zloupotrebe droga, koji je organizaciono i tehnički podržan od strane Evropske komisije, preko Generalnog direktorata za proširenje. Otvaranju je prisustvovao i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasador Mitja Drobnič, koji se između ostalog, u pozdravnim riječima, pozitivno osvrnuo na novi strateški dokument Crne Gore u oblasti droga. Eksperti Evropskog centra za praćenje droga, Savjeta Evrope, Kancelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija, Italije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Rumunije, te delegacije Srbije, Albanije, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Turske, dali su doprinosa bogatstvu tema i prezentacija prikazanim na ovom događaju.

Skup međunarodnog karaktera koji je okupio renomirane eksperte iz oblasti droga, a koji je u Crnoj Gori organizovan po prvi put, od strane Odjeljenja za droge, imao je za cilj, kako se navodi u obavještenju izdatom od strane Ministarstva, da ponudi prikaz i obezbijedi sagledavanje načina vođenja koordinisane politike u državama na putu integracije u Evropsku uniju, u skladu sa najboljim evropskim praksama. – Održavanje Regionalne radionice ovakvog tipa ima za cilj i pružanje mogućnosti domaćim stručnjacima da se upoznaju i usvoje nova međunarodna saznanja iz ove oblasti – navodi se u ovom tekstu.

Udruženo u akcije protiv zloupotrebe droga

Izražavajući zadovoljstvo zbog uspjeha u organizaciji događaja od međunarodnog karaktera, ministar zdravlja Crne Gore prof. dr Miodrag Radunović kazao je u okviru svog uvodnog obraćanja da je do realizacije skupa došlo na osnovu konstruktivne međunarodne saradnje i dosadašnjih uspješnih aktivnosti sa Evropskom komisijom, te da se ovim želi nastaviti jačanje komu­nikacije kako na regionalnom nivou tako i šire, učestvujući u radu i programima svih tijela i agencija iz oblasti droga. Mini­starstvo zdravlja, naveo je on, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulaže napor za ostvarenje kontinuirane profesionalne edukacije, u skladu sa savremenim naučnim dostignućima, te da ovim putem doprinese i ukupnim naporima države da koordinisanim aktivnostima raznih institucija u najvećoj mogućoj mjeri prevenira bolesti zavisnosti. – U cilju kontinuirane edukacije stručnjaka realizovani su razni vidovi obuka, seminari i treninzi iz oblasti prevencije i tretmana bolesti zavisnosti, koji su ostvareni u programima koje sprovode naši uvaženi partneri iz Savjeta Evrope Pompidu grupe, iz Ujedinjenih nacija, iz Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga kao i kroz intenzivnu bilateralnu saradnju sa Republikom Slovenijom i Republikom Hrvatskom – rekao je ministar Radunović.

Navodeći da se održavanje Regionalne radionice dešava u trenutku značajnom za Crnu Goru, kada se, nakon godinu dana od otvaranja pregovora, ulazi u drugu mnogo zahtjevniju fazu pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, dr Radunović je objasnio da je „Saradnja u oblasti droga” segment Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24, gdje Ministarstvo zdravlja preko Odjeljenja za droge ima dugoročne i kompleksne obaveze, realizacijom kojih će se postići značajan institucionalni napredak. – Bez obuka i bez kontinuiranog transfera iskustava, nije moguće ostvariti administrativni i institucionalni napredak. U tom kontek­stu, želimo da osmišljavanjem skupova ovakvog profila omogu­ćimo našim stručnjacima, našim predstavnicima institucija i ustanova, kao i nevladinim organizacijama, uvid u nova znanja i evropske prakse, sa ciljem ugradnje u naš sistem, gdje smo već utemeljili pozitivan zakonski i strateški ambijent koji omogućava usvajanje evropskih standarda.

Zahvaljujući se na saradnji Evropskoj komisiji, dr Radunović je podsjetio i da je Vlada Crne Gore definisala svoj strateški pravac u oblasti suzbijanja zloupotrebe droga kao kontinuirani i multidisciplinarni proces, kroz koordinisano djelo­vanje aktera iz oblasti prevencije, tretmana, resocijalizacije, djelo­vanje kroz policijske, carinske, pravosudne i mjere tužilaštva, kao i aktivnosti nevladinih organizacija koje sprovode određene aktivnosti u ovoj oblasti. – Problem zloupotrebe opojnih droga i psihoaktivnih supstanci i uopšte bolesti zavisnosti, je problem globalnih razmjera, i svako društvo ima obavezu da mobiliše sve raspoložive kapacitete kako bi se suprotstavl­jalo ovom izazovu. Potrebno je stalno dograđivati i osnaživati potencijale države usmjerene ka preveniranju i suzbijanju zloupotrebe droga – istakao je on.

– Oblast prevencije i suzbi­janja zloupotrebe droga i svih oblika zavisnosti je oblast koja ne dozvoljava preduzimanje provizornih i kratko­ročnih programa i mjera. Crna Gora se opredijelila da sve programske aktivnosti detaljno osmišljava i planira kao kontinuirane i sveobuh­vatne mjere koje će se sprovodlti sinhronizovano i koordinirano na nacionalnom nivou, od strane svih činilaca uk­ljučenih u ovaj proces. Od značaja je izbalansirati i primjenjivati i mjere prevencije usmjerene ka mladima i opštoj populaciji, kao i mjere liječenja, tretmana i rehabilitacije namijenjene osobama u problemu i njihovim porodicama – naveo je pored ostalog ministar Radunović.

Mladi su najugroženiji

Djeca i mladi danas odrastaju u uslovima brzih promjena društva, gdje se, kako je na otvaranju Radionice objasnio ministar Radunović, javljaju različiti oblici socijalne patologije pojedinca. – Vidljivi oblik takve patologije, kada je o mladima riječ, jeste porast upotrebe psihoaktivnih supstanci. Ovaj problem nije samo medicinski i zdravstveni, već i problem zajednice globalnih razmjera. Mladi treba da znaju da pušenje i alkohol i razna rizična ponašanja, najčešće prethode upotrebi droga, a danas se svijet suočava i sa narastajućim problemom zavisnosti od interneta, kockanja i sl. – istakao je on. Sinergija porodice i društvene zajed­nice u procesu socijalizacije mladih, kako je dalje kazao, mora biti snažna, kako bi se mladima ponudio jasan i stabilan sistem vrijednosti za razumijevanje sadašnjosti. – Upotreba droga izaziva brojne negativne konsekvence – nasilje, kršenje zakona, suicid, trajna oštećenja zdravlja, mentalne poremaćaje, infektivne bolesti, saobraćajne nesreće, radnu nesposobnost, siromaštvo i sl. Posebnu opasnost predstavljaju nove tzv. sintetičke droge, kojih je detektovano više desetina na nivou Evrope i čemu se svaka država mora posvetiti.