Svjetski dan fizioterapije

0
407

Svjetski dan fizioterapije se obilježava svake godine 8. septembra, na dan kada je 1951. godine osnovana Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju. U 2020. godini Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju postala je Svjetska fizioterapija. Svjetski dan fizioterapije je dan kada fizioterapeuti mogu promovisati profesiju i da: pokažu značajnu ulogu koju profesija ima u zdravlju i dobrobiti globalne populacije, povećaju profil profesije i predstave kampanju u ime profesije i pacijenata vladama i drugim kreatorima politika

8. septembar obilježava jedinstvo i solidarnost fizioterapijske zajednice širom svijeta. To je prilika da se prepozna posao koji fizioterapeuti obavljaju za svoje pacijente i zajednicu.

Materijali za obilježavanje ovogodišnjeg 8. septembra – Svjetskog dana fizioterapije su objavljeni na crnogorskom jeziku i dostupni su za preuzimanje na stranici Svjetske fizioterapije i stranici Komore fizioterapeuta Crne Gore.

Ponosimo se što smo prvi od članica Svjetske fizioterapije u svijetu koji su preveli ovogodišnji materijal na svom jeziku, a materijal odmah objavljen na stranici Svjetske fizioterapije. Fotografija o tome je objavljena na stranici Komore fizioterapeuta: http://komorafizioterapeuta.me/2020/08/07/materijali-za-obiljezavanje-svjetskog-dana-fizioterapije/

Fokus ovogodišnjeg Svjetskog dana fizioterapije je rehabilitacija nakon COVID-19 i uloga fizioterapeuta u liječenju i unapređenju zdravlja osoba pogođenih COVID-19.

Komora fizioterapeuta Crne Gore je izradila i naljepnice za Viber u cilju promocije Svjetskog dana fizioterapije koje se mogu preuzeti sa sajta Komore.