TECAR terapija – posljednja riječ tehnologije u fizioterapiji

0
4753

Aleksandar Brajković

Spec. primijenjene fizioterapije

 

Šta je TECAR terapija i kako djeluje

Tekar terapija predstavlja pravu inovaciju na polju fizioterapije. De facto, to je aparat za endogenu termoterapiju koji se zasniva na primjeni radiofrekfencijskih strujnih talasa koji uzrokuju toplu reakciju u tkivima. Tretirajući povrijeđeno mjesto biokompatibilnom radijalnom energijom ubrzavaju se metabolički procesi i stimulišu fiziološki procesi samozacjeljivanja. Tekar terapija je našla svoju primjenu u ortopediji, neurologiji, reumatologiji, neurohirurgiji, kao i rehabilitaciji sportskih povreda. Za razliku od drugih tradicionalnih metoda (IC lampe, lasera, ultrazvuka i elektroterapije), čije djelovanje je ograničeno na površinske slojeve tijela jer njihovo delovanje dolazi spolja, Tekar terapija  sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada može stvoriti duboko terapijsko djelovanje koje doseže duboko unutar tretiranog područja, time pospješuje prirodne procese obnavljanja, te deluje protivupalno. Analgetski efekat terapije traje i do 48 sati nakon primjene.

Kada primjenjujemo TECAR terapiju

Tekar terapija u svom opcionom radu daje fizioterapeutu na izbor tri modaliteta primjene toplote, i to: HIPERTERMIJU (unos toplote), ATERMIJU (iznos toplote) i HOMEOTERMIJU (biostimulus tkiva toplotom).

Tekar  se na osnovu tih opcija selektuje za rad i na osnovu indikacija za primjenu zavisno od dijagnoze i tretnutne faze povrede: akutna ili hronična faza, uz manifestacije trenutne kliničke slike.

Polje primjene Tekar terapije je veoma široko. Tekar se primjenjuje kod svih povreda i stanja muskuloskeletnog sistema sa odličnim rezultatima kada je riječ o analgeziji (smanjenju bola), zatim otoka i smanjene nervne provodljivosti.

U reumatologiji, gdje je indikovana primjena toplih procedura kao vid rješenja određenih patologija, tekar može dati odličan rezultat u smanjenju hroničnog bola u  zglobnim i okozglobnim strukturama, i dati rezultat u poboljšanoj pokretljivosti.

U neurologiji, kod dijagnoza gdje imamo posljedične ispade na misićnom tonusu (spasticitet mišića), tekar koristimo kao uvod u kineziterapiju (rehabilitaciju vježbama) kod pacijenata, dok kod  određenih povreda i stanja perifernih nerava ova terapija takođe daje odlične rezultate u terapiji bola: (N.Ishiadicus). Posebno  je efikasna primjena kod paraze VII kranijalnog nerva (N.facialis), gdje imamo unilateralnu oduzetost mimične muskulature lica.

U sportskoj medicini bilježe se najbolji rezultati primjene ove terapije. Efekti endogenog unosa toplote u mišićno i vezivno tkivo odražavaju se pozitivno na ukupan sportski perfomans smanjenjem bola i napetosti mišića i tetiva,   poboljšanjem zglobne  pokretljivosti i elastičnosti ligamentnih struktura.

Najčešće povrede ligamenata i mišića (distenzije i parcijalne do potpune rupture) uspješno se saniraju primjenom protokola Tekar terapije. Gotovo sve prisutne sportske povrede i stanja praćena bolom i otokom mogu se tretirati terapijom u zavisnosti od manifetacija i trenutne faze u kojoj se povreda nalazi (inflamacija, regeneracija ili remodelacija).

Primjenjivost terapije u sportu je od izuzetnog značaja. Može se koristiti kao odličan vid zagrijavanja, gdje unosom toplote lokalno podstičemo vještački zadržavanje iste u tkivo, a samim tim segment biva funkcionalno spremniji za fizički napor, uz to što je mogućnost povređivanja svedena na minimum.

Tekar terapija u atermija modu rapidno smanjuje vidljivost  edema (otoka) u zglobu sportiste, čime uz primjenu RICE protokola znatno ubrzava proces rehabilitacije ove povrede.

Kada imamo smanjenu mobilnost pokreta u zglobova uzrokovanu skraćenjem mekih tkiva bilo u sportu, reumatologiji ili muskuloskeletnoj fizioterapiji, efektivnost nakon  tekar terapije je neuporedivo izraženija i veća u smislu povećanja amplitude fiziološkog i funkcionalnog pokreta u zglobu.

Studijama je dokazano da je fiziološki efekat oporavka sportske povrede nakon samo jedne Tekar terapije  do tri puta efektivniji od klasičnih  komercijalnih fizikalnih  terapijskih modaliteta.

Kako se sprovodi TECAR terapija

Tekar terapija se primjenjuje putem dvije elektrode čiji je izvor generator radio talasa. Uz pomoć specijalne kreme kao kontaktnog sredstva, pritiskom na kožu radio talasi stimulišu unutrašnju tjelesnu energiju i emituju dovoljnu količinu toplote koja je potrebna da bi se smanjio bol, upala i poboljšala cirkulacija krvi. Jedna elektroda je kapacitivna  a druga je rezistivna.

Tekar terapija se može sprovoditi uz blagu masažu (što je posebno preporučljivo kada postoji napetost mišića),  te uz pasivno istezanje (kada je potrebno povećati pokretljivost nekog dijela tijela) i voljnu aktivaciju mišića konktrakcijom (doprinosi opuštanju mišića).

Pozitivni učinci su vidljivi već nakon prve upotrebe:​​ – smanjenje bola (kod 85% pacijenata), povećanje pokretljivosti, regeneracija tkiva i ubrzanje liječenja.

Posebnost TECAR terapije

TEKAR terapija sa kapacitivnim i rezistivnim načinom rada vrši važnu stimulaciju bioloških i ćelijskih struktura, što djeluje kao:

– Proizvodnja duboke, jednolične i difuzne endogene toplote;

– Smanjenje gustoće mišića i vezivnog tkiva;

– Povećanje cirkulacije i limfne drenaže;

– Povećanje metaboličke aktivnosti i proizvodnje energije;

– Povećanje dotoka kiseonika do tkiva i apsorpcije nutrijenata;

– Eliminacija metaboličkog otpada.