U Budvi realizovan jubilarni 10. Kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu

0
593

[heading]Okupivši zavidan broj stručnjaka za reproduktivnu medicinu, 10. kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu održan je u periodu 10-12. maja. Budva, grad domaćin, u svoje anale upisala je još jedan značajni međunarodni skup[/heading] Jubilarni 10. kongres Mediteranskog udruženja za reproduktivnu medicinu održan je u okviru trodnevne manifest­acije, u budvanskom hotelu „Mediteran”. Događaj je realizovan u saradnji Mediteranskog društva za reproduktivnu medicinu (MRSM) i Društva za humanu reprodukciju Crne Gore. U krugu velikog broja profesionalaca koji su nastupili kao izlagači razma­trana su brojna pitanja iz ove oblasti. Nastupima učesnika Kongresa, koji su u Budvu doputovali iz Španije, Italije, Turske, Danske, Srbije, Tunisa, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke, Albanije, Hrvatske, SAD-a, Kipra, Egipta, Izraela, Finske, Slovenije i Francuske, uz učešće kolega iz Crne Gore, skup je opravdao naziv značajne međunarodne manifestacije koja je bila prvenst­veno namijenjena doedukaciji ginekologa koji se bave problema­tikom steriliteta, ljudske reprodukcije, embriologa, endokrinologa i androloga, ali i pacijentima i svima koji su zainteresovani za reproduktivnu medicinu. Naravno, to je za jedan od zahtjeva postavilo i prezentaciju najnovijih napredaka u dijagnostici i liječenju neplodnosti i ostalih pitanja humane reprodukcije. 10. kongres Mediteranskog udruženja počeo je 10-og a završen 12. maja.

Ukazujući na jubilej desetogodišnjeg postojanja Mediter­anskog društva za reproduktivnu medicinu, utemeljenog sa namje­rom da ujedini znanja naučnika ove oblasti iz regiona, predsjed­nica MRSM-a, mr dr Tatjana Motrenko-Simić, otvarajući skup, izrazila je posebno zadovoljstvo zbog ispunjenja visoko postav­ljenih ciljeva krunisanih ovim kongresom. – Crna Gora je ponosna što je zajedno sa MRSM-om postala vaš domaćin, kao i zbog saradnje u organizovanju ovog skupa – navodi se u njenom saopštenju na internet domenu ovog događaja. Upravljanje plodnošću, kako je navedeno, proces je započet prije najmanje 3 decenije, a izazovi za njegovo usavršavanje ne prestaju da zaokupljaju interesovanje naučnika.

U Crnoj Gori trenutno funkcionišu 4 centra za humanu reprodukciju. – Prije 9 godina nije bilo centara, pa su pacijenti bili prinuđeni da putuju van zemlje, dok se danas sve tehnike vantjelesne oplodnje mogu obaviti u Crnoj Gori, sem donacije gameta, koja je dozvoljena ali se zbog čekanja na formiranje centralnih registara i formiranja agencije za biomedicinu još uvijek ne radi – navela je pored ostalog dr Motrenko-Simić u svom uvodnom obraćanju prisutnima.

Potrebe za vantjelesnom oplodnjom u Crnoj Gori procjenjuju se na 600godišnjih procedura, a oko 3% od I ukupnog broja novorođenčadi svijetlo dana ugleda baš primjenom ove tehnologije. Država Crna Gora omogućila je 3 besplatna pokušaja obavljanja ove procedure kod jednog roditeljskog para.

Prisutnima se, u svojstvu jednog od domaćina skupa, obratio i dr Pjeraldo Inaudi, predsjednik Mediteranskog udru­ženja za reproduktivnu medicinu. U nastavku rada, u okviru 6 naučnih sesija, brojni prezentatori dali su doprinos osvjetljava­nju pitanja iz oblasti reproduktivne endokrinologije, ovulacijske indukcije, reproduktivne hirurgije, sigurnosti i kvaliteta laborato­rijske kontrole, rane trudnoće, embriologije i ovarijalnog starenja. Pravo na učešće u radu Kongresa iskoristili su i članovi Lokalnog organizacionog komiteta dr Nebojša Čejović, dr Snežana Cr­nogorac, dr Zdravko Filipović, dr Darko Pajović i dr Olivera Miljanović. U radu tog tima učestvovali su i dr Slavica Knežević, dr Maja Rajković, dr Vojin Miketić, dr Snežana Raspopović, dr Andrijana Marković i dr Aleksandar Đogo.