Uskoro 100 godina iskustva u privatnom zdravstvu

0
480

Vaš Tim za njegu

Svi naši ljekari imaju akademsko znanje engleskog jezika.

Prevođenje

Usluge tumača su besplatne na sljedećim jezicima: engleski, francuski, italijanski, arapski, španski, kurdski, ruski i rumunski.

Prevoz

VIP Transportna usluga je dostupna 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji.

ŠIROK PROGRAM LIJEČENJA KANCERA

Širok program liječenja kancera je sačinjen od specijalizovanih ljekara, medicinskih sestara, psiho-onkologa i koordinatora za medicinsku njegu, koji rade timski kako bi omogućili što bolji tretman našim pacijentima i njihovim bližnjima.

Naše usluge se fokusiraju na iskustvo pacijenata od rane faze raka do preživljavanja.

Kvalitet njege pacijenta

• Koordinatori pacijenata i medicinske sestre

• Porodično orijentisan tretman

• Interdisciplinarne Tumorske Ploče

Multidimenzionalni integrisani individualni tretman

U našim bolnicama, svako liječenje pacijenta koji boluje od raka je razmatrano i determinisano na nedjeljnom konzilijumu koji je posvećen raznim tipovima kancera.

Onkološki konzilijum funkcioniše kao forum na kojem se zajednički razmatra svaki slučaj bolesnika. Tokom ovih diskusija, osoblje koje je zaduženo za vođenje svakog od ovih slučaja iznese svoje mišljenje i daje predloge u vezi sa opcijama liječenja. Nakon konzilijuma, važeće opcije liječenja se prezentuju pacijentu i detaljno razmatraju.

• Konzilijum za tumor dojke

• Konzilijum za tumor pluća

• Konzilijum za gastrointestinalni malignitet

• Konzilijum za hematološki malignitet

• Konzilijum za urološki tumor (tumor prostate)

• Konzilijum za tumor endokrine žlijezde (tumor tiroidne žlijezde)

• Konzilijum neuro-onkologa (tumor mozga)

• Konzilijum za ginekolške tumore

• Konzilijum za tumor kože

• Konzilijum za tumor sarkoma

Snimanje i nadzor za rano otkrivanje;

• Gornja endoskopija GI

• Kolonoskopija

• Virtuelna kolonoskopija

• Kapsulna endoskopija

• Snimanje tumora grudi

Saradnje

MD Anderson Centar za liječenje zračenjem u Američkoj bolnici je prva MD Anderson ustanova za liječenje zračenjem van granica Sjedinjenih Država, koja u potpunosti replicira algoritme i standard institucije koje pruža medicinsko osoblje obučeno u Hjustonu. Kako bi se kreiralo okruženje  u kojem su svi tretmani isti kao oni u Hjustonu, svi slučajevi se procjenjuju kod ljekara u glavnom sjedištu.

Ovaj proces se može rezimirati kao “model prakse” koji dozvoljava pacijentima da prime identičan tretman koji bi primili u Centru MD Anderson u Hjustonu.

Cjelokupna medicinska tehnologija kao i metrika kontrole kvaliteta je identična sa onom u MD Anderson Centru.

Onkologija

Po prirodi bolesti, liječenje je prilagođeno saradnjom srodnih disciplina plućne medicine, torakalne hirurgije, ljekova za alergije i imunologije i raznih drugih odjeljenja. Na sličan način, torakalna hirurgija igra centralnu ulogu u liječenju karcinoma. Tako torakalni hirurzi rade u saradnji sa medicinskim i radijacijskim onkolozima, pulmolozima, patolozima i specijalistima nuklearne medicine. Naši ljekari i osoblje posvećeni su pružanju najboljih respiratornih usluga holističkim pristupom.

Radiologija / Dijagnostika

• Radiološka oprema uključuje:

o MR skenere, o Multifinkcionalne CT skenere,

o Fluoroskopske i angiografske sisteme,

o Digitalnu mamografiju,

o Sterototaktičke sisteme za biopsiju dojke,

o Ultrasonografiju o Digitalne X-Ray sisteme.

• Naše odjeljenje Nuklearne Medicine omogućava dijagnostiku i  terapeutsku proceduru sa najsavremenijom opremom uključujući:

o SPECT kamere,

o PET/CT skenere,

o Uređaje za testiranje uree putem daha.

Snimanje i prevencija raka dojke:

– Rak dojke je najčešći tip raka kod žena, od kojeg oboli približno 1 na svakih 8 žena. Metode snimanja raka dojke uključuju sopstveno ispitivanje, godišnji klinički pregled dojke, mamografiju i ultrasonografiju u zavisnosti od starosne dobi i prethodnih nalaza skrininga.

– Koç Healthcare prilagođava program za proučavanje karcinoma dojke prema vašim godinama i medicinskom pozadinom i sarađuje sa timom hirurga dojke, radiolozima i patolozima u slučaju nalaza koji zahtevaju dalju istragu.

– Naše usluge sem lične procjene, fizičkog pregleda, ručnog pregleda dojke uključuje:

– Ultrazvuk dojke

– Digitalnu mamografiju

– 3D Mamografiju

– Magnetnu rezonancu dojke

– Ultrazvučno vođene biopsije

– Biopsije vođene MR-om

– Stereotaktičke biopsije

ŽENSKI ZDRAVSTVENI PROGRAM

Centar za zdravlje žena je osnovan 1996. godine i od tada napreduje. Nudimo našim pacijentima najsavremenije dokazane mogućnosti za plodnost, materinstvo, uroginekologiju i onkologiju sa saosjećajnim i dobro obrazovanim osobljem i savremenom vrhunskom opremom.

• Opšta i preventivna ginekologija

• Laparoskopija, histeroskopija i robotska hirurgija

• Minimalno invazivne radiološke intervencije

• Centar za plodnost

• Sindrom policističkih ovarijuma

• Rad i dostava

• Visokorizična trudnoća

• Ginekološka onkologija

• Uroginekologija

• Kozmetička ginekološka hirurgija

• Grudna klinika

• 3D ultrasonografija

Opšta i Preventivna Ginekologija

• Menstrualni poremećaji

• Bol u karlici

• Polno prenosive bolesti

• Zapaljenska bolest karlice

• Sindrom policističnih ovarijuma

• Neplodnost

• Seksualna disfunkcija

• Vaginalno pražnjenje

• Fibroidi materice

• STD skrining i savjetovanje

• Endometrioza

• Ispadanje i inkontinencija karlice

• Menopauza