Vakcina protiv gripa

0
453

Svjetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu gripa preporučuje sastav vakcine jedinstven za cijeli svijet, a vakcina je sačinjena od aktuelnih pomenutih sojeva virusa.

U Crnoj  Gori  je   u  upotrebi za 2016 /17. godinu  Influvac – influence vaccine surface antigen, inactivated 2016/17 season.

CILJNE GRUPE ZA VAKCINACIJU:

Sva lica starija od 6 mjeseci sa hroničnim poremećajem kardiovaskularnog i plućnog sistema uključujući i astmu, sa metaboličkim poremećajima, naročito diabetes, sa disfunkcijom bubrega i jetre, krvnim bolestima,  malignim oboljenjima i sa imunodeficijencijom uključujući i HIV. Zatim, sve osobe starije od 65 godina života, trudnice  tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće, sve osobe zaposlene u zdravstvenim ustanovama, lica zaposlena u javnim službama.

Dojilje mogu da prime bilo koju vakcinu, pa i vakcinu protiv gripa, bez ikakvog  rizika za odojče.

Djeca uzrasta od 6 mjeseci do navršene 3 godine dobijaju 0.25 ml vakcine intra dermalno u anterolateralni dio nadkoljenice.

Osobe starije od 3 godine dobijaju 0.5 ml vakcine u deltoidni mišić (nadlaktica).

Djeca od 6 meseci do 9 godina, koja se prvi put vakcinišu, treba da dobiju 2 doze vakcine u razmaku od 4 nedjelje, a narednih godina samo jednu dozu.

Svi stariji od 9 godina treba da prime samo jednu dozu vakcine i kada se vakcinešu prvi put.

Vakcina  indukuje humoralna antitijela poslije 2-3 nedjelje od vakcinacije, a imunitet traje 6-12 mjeseci.

Vakcina kod zdravih osoba mlađih od 60 godina, objezbeđuje zaštitu kod 70%-90% vakcinisanih, u zavisnosti od uzrasta pacijenta, stanja njegovog imunog sistema i stepena podudarnosti vakcinalnih sojeva sa divljim virusima u populaciji.

Osobe sa hroničnim oboljenjima i osobe starije od 65 godine zaštićeni su u nešto manjem procentu (40% do 70%) u zavisnosti od imuniteta.

Rizik od hospitalizacija i komplikacija redukovan je za 50% do 70%, a smrtni ishod za 70% do 80% u odnosu na nevakcinisane.

Vakcina protiv gripa kontraindikovana je za:

– Sve osobe koje imaju izraženu alergiju na proteine jaja i pileće meso (virus se uzgaja u kokošijim jajima i konačni proizvod može  sadržati rezidualne proteine jaja),

– Osobe sa izraženom alergijom na prethodnu dozu vakcine (neomicih, formaldehid i dr.)

– Svu djecu od mlađu od 6 mjeseci,

– Osobe koje su bolovale od Guillien-Barre sindroma i

– Osobe sa akutnom infekcijom, dok ne ozdrave.

U svijetu se vakciniše 50% do 70% osoba starijih od 65 godina

 a u našoj zemlji oko 35%.

Ključni faktor za vakcinaciju protiv gripa je preporuka pacijentu od strane zdravstvenog radnika, počev od medicinske sestre pa do ljekara i farmaceuta.

 

Dr Biljana Ivelja, pedijatar
Dom zdravlja, Cetinje