Vlada Crne Gore usvojila Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti

0
430

Obavljanje apotekarske djelatnosti se prvi put uređuje posebnim zakonom u Crnoj Gori, cijeneći značaj snabdijevanja građana kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim ljekovima i medicinskim sredstvima.

U tom smislu, i predlaže se obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa načelima poštovanja ljudskih prava, pravičnosti, dostupnosti, kontinuiranosti, stalnog unapređenja kvaliteta i bezbjednosti i efikasnosti, kao i u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse.

Apotekarska djelatnost, kao dio zdrvstvene zaštite, obavlja se u apoteci, na primarnom, sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a njen osnivač može da bude država, jedinica lokalne samouprave, domaće i strano pravno i fizičko lice.

Apoteka mora da ispunjava uslove u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme propisane zakonom i da ima rješenje Ministarstva zdravlja, kojim se potvrđuje ispunjenost ovih uslova.

Apoteka može da ima i više organizacionih djelova i ono što je važno jeste da svi moraju da imaju farmaceuta koji je odgovoran za zakonitost rada apoteke, odnosno njenog organizacionog dijela i obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa zakonom. Tako, apoteka, u okviru propisanog radnog vremena, pruža apotekarsku djelatnost radom u jednoj, dvije ili više smjena i dvokratnim radnim vremenom, uz neprekidno prisustvo farmaceuta.

Takođe, propisano je da određene poslove, u skladu sa stručnim kvalifikacijama može da obavlja i farmaceutski tehničar, ali uz prisustvo farmaceuta.

U obavljanju apotekarske djelatnosti farmaceutskom tehničaru je zabranjeno da samostalno izdaje ljekove i izrađuje galenske, odnosno magistralne ljekove, odnosno da uopste obavlja apotekarsku djelatnost bez prisustva farmaceuta.

Zakonom se propisuju i zabrane koje se odnose na promet određenih ljekova i medicinskih sredstava u apoteci, u cilju zaštite života i zdravlja građana, kao i slučajevi kada farmaceut građaninu ne mora da izda, odnosno proda ljek ili medicinsko sredstvo, a sve u interesu života i zdravlja samog građanina. Pa tako, zabrane se, između ostalog, odnose na: izdavanje lijeka bez recepta ukoliko je njegov režim izdavanja na recept, promet ljekova i medicinskih sredstava na malo koji nijesu obilježeni u skladu sa zakonom kojim su uređeni ljekovi, promet ljekova kojima je utvrđena oštećenost ili neispravnost u pogledu kvaliteta, odnosno bezbjednosti, promet putem interneta i pošte.

Tokom obavljanja apotekarske djelatnosti farmaceut građaninu NE MORA da izda, odnosno proda ljek ili medicinsko sredstvo:

1) u slučaju neispravne ili nepotpune medicinske dokumentacije;

2) u slučaju prijetnje ili nasilnog ponašanja građanina; i

3) za koji stručno procijeni da bi moglo ugroziti zdravlje građanina.

Prilikom pripreme zakona o apotekarskoj djelatnosti imali smo ekspertsku podršku Svjetske zdravstvene organizacije. U tom procesu učestvovali su eksperti iz Slovenije, Hrvatske i Malte. Takođe, razmatrane su i preporuke Evropske i Međunarodne federacije i udruženja farmaceuta.

Dodatno, od strane domaće javnosti, imali smo i podršku Farmaceutske komore.

        Podgorica 27.12.2018.g.

                                                                               PR služba Ministarstva zdravlja