Vulvovaginalna kandidijaza – etiologija i terapija

0
64

Kakvi su trendovi u terapiji vulvovaginalne kandidijaze? Kakva je incidenca ovog infektivnog stanja kod žena? Kakvi mogu biti odgovori na terapijska dejstva? Na ova i pridružena pitanja odgovor je u okviru  oniline predavanja dala prim. dr Vesna Čolaković Popović, sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCCG-a.

Izazovi

U okviru ginekološkog vebinara održanog 8-og juna prim. dr Vesna Čolaković Popović prezentovala je niz naučnih dokaza o svojstvima aktuelnih terapijskih pristupa u liječenju vulvovaginalne kandidijaze, opisala etiologiju ovog stanja i ponudila preporuke za optimalno liječenje. Razmatrani su i opisani sojevi izazivača kandidijaze, problem rezistencije na antifugalne proizvode, a kao izazovna nametnula se i dilema o primjeni sistemske i topikalne terapije.

Koji su uzročnici?

Iako nam se, možda, kao prva asocijacija na glivične infekcije javi Candida albicans, lat., kada je riječ o etiologiji vulvovaginalnih kandidijaza, uzročnik koji pokazuje rastuću opasnost je, ipak, Candida  glabrata, lat. U red izazivača ovog infektivnog stanja, po objašnjenju prim. dr Čolaković Popović, spadaju i Candida tropicalis, Candida krusei, Candida  albicans. Candida  albicans, po statistici najzastupljeniji soj, pokazuje trend opadanja u etiologiji ovih kandidijaza.

Raste učestalost i rezistencija albicans i non albicans sojeva  na standradna terapiska rješenja

Prema podacima za period 2006-2013. prezentovanim od strane referentnog naučnog časopisa[1], prim. dr Čolaković Popović ukazala je na tendenciju rasta učestalosti non albicans sojeva, dominantno Candida glabrata u etiologiji vulvovaginalne kandidijaze, koji su i do 10 puta manje senzitivni na standardnu prvu terapijsku liniju liječenja. Još jednu opasnost u liječenju vulvovaginalne kandidijaze predstavlja porast rezistencije sojeva izazivača infekcije na terapijski odgovor. Prema podacima[2] koje je s ovim u vezi  prezentovala prim. dr Čolaković Popović, evidentan je porast rezistencije Candide albicans na primarni terapijski odgovor, ali je učestalost rezistencije značajnija kod non albicans sojeva. To znači da ljekari moraju biti spremni da ponude adekvatan odgovor na novi patološki izazov. U potrazi za takvim rješenjem važno je pratiti trendove ponašanja izazivača.

Topikalna ili sistemska terapija? 

Nalazeći se pred izazovom u vezi sa izborom optimalnog oblika terapije ljekari se suočavaju sa dilemom: topikalna ili sistemska terapija? Sugerišući da se najbolji naučni dokazi nalaze u preporukama, vodičima i smjernicama, prim. dr Čolaković Popović se potrudila i da opiše mehanizam djelovanja dvaju navedenih oblika tretmana. U okviru ovog segmenta prezentacije izdvojilo se i pitanje o tome da li postoje razlike u efikasnosti jednodoznih i višedoznih proizvoda. Upoređujući rezultate primjene jednodnevne i sedmodnevne terapije ona je zaključila da nakon 7 dana primjene terapije efekti bivaju identični. Primjena jednokratnih preparata već u prvih 24 h kod 3 od 4 žene suzbija ozbiljne simptome vulvovaginalne kandidijaze. Takođe postepeno oslobađanje lijeka, kako kaže prim. dr Čolaković Popović, smanjuje moguću iritaciju izazvanu primjenom jedne velike doze.

Šta je važno da znamo?

75% žena u toku života suoči se sa vulvovaginalnom kandidijazom. Skoro polovina ima dvije ili više epizoda. U posljednje vrijeme incidenca je duplirana.

Prisustvo sesilnog načina života jedan od najčešćih razloga njenog nastanka, ali razlozi nastanka, pogotovu komplikovanih oblika, jesu imunokompromitujuće bolesti tipa dijabetesa, multiple skleroze i sl. Simptomi su opštepoznati, ali nespecifični.

Jednodozni preparat je jednako efikasan kao i višedozni, intravaginalna i oralna terapija imaju jednaku efikasnost, a u trudnoći se preferiraju lokalni preparati. Kod rekurentnih oblika najbolje rezultate daje šema koja se ponavlja jedanput sedmično u toku 6 mjeseci.

Imajući u vidu mogućnost suptilnog i  nepredvidljivog ponašanja fungalnih sojeva izazivača kandidijaza, kao značajna preporuka u vezi sa određivanjem optimalne terapije ostaje individualizovani pristup pacijentu. Bez obzira na to za koju se formulaciju lijeka ljekar odluči, jako je važno da odgovor nakon 24h bude očekivano dobar, jer to vodi uspješnom okončanju liječenja.

Anita Đurović

[1] Chinese Medical Journal, Species Distribution and In Vitro Antifungal Susceptibility of Vulvovaginal Candida Isolates in China, PUFH; 2016, 10/129, 1161-1165

[2] Op. cit.