Zaustavite se na prvom prelomu

0
588

[heading]U organizaciji Udruženja reumatologa Crne Gore i kompanije MSD, u Hotelu „Podgorica” održano je predavanje o osteoporozi. Povod za okupljanje od 20. oktobra bilo je obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv osteoporoze. Svoja iskustva u radu, naučne i statističke podatke iz oblasti reumatologije predstavili su dr Nataša Miketić, dr Elvira Đečević i dr Igor Jovanović[/heading]

 

Dan borbe protiv osteoporoze, 20. oktobar, bio je povod za organizovanje značajne prezentacije u cilju podizanja svijesti 0 osteoporozi, prevenciji i načinima liječenja ove bolesti. Kam­panju pod nazivom „Stop at One” organizovalo je Udruženje re­umatologa Crne Gore, kako bi apelovali na pacijente da se zaustave na prvom prelomu i da se jave na vrijeme svom doktoru.

Uvodno predavanje održala je dr Nataša Miketić, reuma-tolog Kliničkog centra u Podgorici, koja je prisutne podsjetila na to šta podrazumijeva osteoporoza i na koji se način liječi. Ukazujući da je osteoporoza metaboličko oboljenje kostiju, ona je dodala da ova bolest u svijetu ima pandemijske razmjere, kao i da osteoporotična fraktura nastaje spontano, na mjestu gdje je izraženo remodeliranje kosti kao što su pršljenska tijela, podlaktica i kuk. Ona napominje da je ova bolest i do 70 procenata vezana za nasleđe, kao i da se u svijetu svakih dva minuta desi jedna osteoporotična fraktura. Kada su u pitanju faktori rizika za nastanak osteoporoze, dr Miketić navodi da su to ženski pol, starost, estrogeni deficit, mala tjelesna masa, porodična osteo­poroza, neadekvatna fizička aktivnost, loše životne navike, kao i nedovoljan unos kalcijuma i vitamina D. Kada se jave prvi simp­tomi bolesti oni su već znak uznapredovalog oboljenja i posljedica su nastalog preloma, a dužina liječenja nije definisana jer se radi 0 hroničnoj bolesti i kod osoba sa ogromnim faktorom rizika i vrlo niskom koštanom gustinom liječenje je doživotno. Ono se ne prekida, kazala je ona. Poseban značaj pridaje i timu ljekara koji liječe ovu bolest zajedno sa reumatolozima, a to su: ljekari opšte prakse, ginekolozi, endokrinolozi, fizijatri, kao i specijalisti interne medicine.

O samoj dijagnozi osteoporoze govorila je dr Elvira Đečević, koja je istakla da se pacijenti mogu žaliti na bolove u mišićima, kostima, zglobovima, opštu slabost i malaksalost, kao i na smanjenje tjelesne visine koja nekada može iznositi i do 15 santimetara. Ona navodi da su najčešći pacijenti žene starije od 50 godina, u postmenopauzalnom dobu, slabo izički aktivne, ali i one osobe koje su pušači i koje konzumiraju alkohol.

Dr Igor Jovanović se, prezentujući svoj priručnik o osteo­porozi, fokusirao na postmenopauzalnu osteoporozu, jer smatra da je to najčešći vid ove bolesti. Ipak, on navodi i to da su osteoporotične frakture smrtonosne i da je zabilježena veća smrt­nost među muškarcima nego što bi to bilo za očekivati kada se ima u vidu procenat obolijevanja žena. On poseban značaj pridaje najboljem aparatu koji postoji na Balkanu, a koji se trenutno nalazi u Kliničkom centru Crne Gore.

Dobra vijest je da se osteoporoza lako dijagnostikuje i uz promjenu životnih navika i pravilnu terapiju pacijentu se može omogućiti obavljanje svakodnevnih aktivnosti i kvalitetan život.