Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

0
1807

zavodZavod za transfuziju krvi Crne Gore je javna zdravstvena ustanova u nadležnosti Ministarstva zdravlja, koja je objedinila kompletnu transfuziološku djelatnost na teritoriji Crne Gore.

Osnovana je 14. decembra 2011. godine a samostalno funkcionionisanje započela je od 01.07.2012.godine.

Ustanova je organizovana na nacionalnom nivou, preuzimanjem postojećih službi/centara/kabineta za transfuziju, koji su funkcionisali u okviru KC-a, opštih i specijalnih bolnica. Nova organizacija u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore i zahtijevima EU, podrazumijeva referentnu Ustanovu Zavoda u Podgorici i 9 organizacionih djelova na čitavoj teritoriji Crne Gore lokalizovanih u : Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Risnu i Baru.

Djelatnost:

Osnovna djelatnost Zavoda je obezbijeđenje dovoljnih količina sigurne krvi za potrebe stanovništva Crne Gore za redovno liječenje, obezbijeđenje adekvatnih rezervi za zbrinjavanje urgentnih stanja i slučaj vanrednih situacija, za potrebe zdravstvenih ustanova koje koriste krv u liječenju, tj. ustanova sekundarnog i tercijernog nivoa u Crnoj Gori.

Ova djelatnost prikupljanja i testiranja ljudske krvi kao lijeka humanog porijekla, njene obrade i prerade, skladištenja, distribucije i izdavanja, odnosno primjene za potrebe alogene ili autologne transfuzije, definisana je  Opštim odredbama Zakona o obezbijeđivanju krvi (Sl.list CG, broj 1/2014 od 9.1.2014. godine), Član 1 i 2.

U sklopu toga, prioritet predstavlja i preduzimanje kontinuiranih aktivnosti u cilju razvoja dobrovoljnog, nenamjenskog davalaštva krvi u Crnoj Gori u skladu sa principima, dobrovoljnosti, anonimnosti i besplatnosti. Ovu aktivnost, kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, Zavod sprovodi u saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta, organima lokalne samouprave kao i svim drugim javnim i privatnim ustanovama, institucijama, kompanijama i društva u cjelini u skladu sa usvojenim godišnjim planom prikupljanja krvi Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore a u cilju postizanja samodovoljnosti tj. obezbijeđenja dovoljnih količina krvi iz sopstvenih resursa u skladu sa potrebama.

Druga važna djelatnost Zavoda je pružanje specijalističkih usluga iz domena transfuzione medicine u cilju dijagnostike, prevencije i terapije za potrebe bolničkih i ambulatnih pacijenata  i  građana Crne Gore.

To se odnosi na:

  • Odabir i pripremu kompatibilne krvi za bezbijedno liječenje pacijenata;
  • Dijagnostiku kod sumnje na senzibilizaciju;
  • Specifičnu dijagnostiku kod sumnje na autoimuna oboljenja;
  • Dijagnostiku i praćenje senzibilizacije trudnica;
  • Dijagnostiku na uzročnike krvlju prenosivih bolesti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C I Sifilis;
  • Specifičnu dijagnostiku za potrebe transplantacije kao i transfuziološku potporu transplantiranih pacijenata.

 

Zadatak referentne Ustanove Zavoda je da obezbijedi jednakost u dostupnosti krvi kao lijeka svim građanima Crne Gore i da sprovođenjem važećih standarda sistema kvaliteta transfuziološke struke, obezbijedi  proizvod istog kvaliteta na  čitavoj teritoriji Crne Gore. Ovaj zadatak nalaže uniformnu tehnologiju obrade jedinica krvi u svim segmentima transfuziološke djelatnosti, radom u skladu sa usvojenim standardnim operativnim procedurama i primjenom savremene tehnologije a što će garantovati kvalitet i bezbijednost proizvoda.

Pored obezbijeđenja nesmetanog funkcionisanje zdravstvenih ustanova koje primjenjuju krv u liječenju, zadatak Zavoda je i da svojim stručnim radom omogući dalji razvoj zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, primjenu usko specijalizovanih i novih visoko sofisticiranih metoda liječenja kao što su hematologija, onkologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, program transplantacije kao i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih metoda koje se primjenjuju u razvijenim zemljama.

Organizacioni djelovi Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore – Odjeljenja za prikupljanje krvi, kliničku i urgentnu transfuziju, kojih ukupno ima 9 na teritoriji naše zemlje, lokalizovani su pri zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijernog nivoa.

Jedan od njihovih zadataka je prikupljanje krvi za potrebe stanovništva Opštine i pripadajućeg regiona za redovno liječenje pacijenata i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Druga važna djelatnost organizacionih djelova Zavoda je pružanje transfuzioloških usluga na polju dijagnostike,prevencije i terapije za potrebe pacijenata zdravstvene ustanove koju pokrivaju, ambulantnih pacijenata i građana sa teritorije Opštine i regiona.

Unutrašnja organizacija:

U skladu sa pravilima struke i jasno postavljenim zahtijevima precizne razgraničenosti i odvojenosti djelatnosti obezbijeđenja krvi kao lijeka i djelatnosti kliničke i urgentne transfuzije odnosno, pružanja usluga pacijentima. Organizacione cjeline su centri koji svoju djelatnost ostvaruju kroz rad odjeljenja/odsjeka.

Zavod u svom sastavu sadrži sljedeće organizacione cjeline:

I Centar za upravljanje kvalitetom

II   Centar za prikupljanje krvi

III   Centar za testiranje davalaca krvi

IV  Centar za pripremu komponenata i distribuciju krvi

V    Centar za laboratorijsku dijagnostiku i kliničku transfuziju

VI    Menadžment i Služba za administrativno – tehničke poslove i IT podršku.

Prostor:

Transfuziološka djelatnost u Crnoj Gori sprovodi se na 9 lokacija u Crnoj Gori na ukupnom prostoru od 3 560 m2 koji čine: referentna ustanova Zavoda u Podgorici (2 600m2), prostor u 7 opštih bolnica, Pljevlja (90 m2), Bijelo Polje (250 m2), Berane (200 m2), Cetinje (62 m2), Nikšić 91 m2), Kotor (88 m2) i Bar (76 m2) i prostor u Specijalnoj bolnici “Vaso Ćuković” u Risnu (59 m2).