Značaj glavne medicinske sestre u organizaciji Interne klinike

0
646

Sanja Minić, strukovna medicinska sestra specijalista

Klinički centar Crne Gore

 

Specifična i prevashodno usmjerena aktivnost medicinske sestre je da pomaže čovjeku – bolesnom i zdravom – u aktivnostima na zadovoljavanju potreba koje doprinose očuvanju i unaprjeđenju zdravlja i sprečavanju bolesti.

Glavna medicinska sestra Interne klinike Kliničkog centra Crne Gore učestvuje u sprovođenju zadataka organizacione prirode i neposredno usmjerava rad svih organizacionih cjelina, odgovara  za kvalitet i efikasnost timova, kontroliše kvalitet i efikasnost medicinskih sestara i radnika na održavanju klinike. Razvojem zdravstvene njege u sestrinstvu postavljen je cilj da odgovori na promjene koncepcijskih, metodijskih, tehnoloških i socijalnih prilika u oblasti zdravstvene zaštite. Nove menadžerske odgovornosti organizovane u sestrinskim službama traže glavne sestre koje imaju adekvatno, dobro znanje, koje su kompetentne u svim aspektima menadžmenta u sestrinstvu.

Organizacija sestrinske službe se temelji na elementima savremenog sestrinstva koji su zasnovani na ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije.

U Internoj klinici su sljedeće organizacione jedinice: Odjeljenje za endokrinologiju, Odjeljenje za reumatologiju, Odjeljenje za pulmologiju, Odjeljenje za gastroenterohepatologiju, Intenzivna jedinica, Centar za hematologiju.

U polikliničkom dijelu su Endokrinološka ambulanta, Reumatološka ambulanta, Pulmološka ambulanta, Gastroenterohepatološka ambulanta, Hematološka ambulanta, Alergološka ambulanta, Kabinet za kapilaroskopiju, Kabinet za ultrazvuk lokomotornog sistema, Kabinet za osteodenzitometriju,  Kabinet za bronhoskopiju, Kabinet za endoskopiju  gastrointestinalnog sistema.

Kao multidisciplinarni tim radili smo na razvoju zdrastvene njege, obrazovanju sestara, obezbjeđivanju kvaliteta kroz standarde zdravstvene njege i unapređenju sestrinstva.

U Internoj klinici Kliničkog centra sada se liječe pacijenti sa najtežom kliničkom slikom Covid infekcije. Medicinske sestre su edukovane za zbrinjavanje najtežih i najkompleksnijih pacijenata, spremni smo za najteža scenarija, da pacijentima pružimo kvalitetnu i bezbjednu zdravstvenu njegu.

Medicinsko osoblje Interne klinike od prvog dana epidemije covid infekcije radi posvećeno, hrabro i odgovorno i primjenjuje mjere zaštite po evropskim i svjetskim protokolima.

Svo vrijeme sprovođene su, prema stručnim smjernicama i nacionalnim vodičima, mnogostruke dijagnostičke, terapijske, operativne procedure i postupci iz oblasti zdravstvene njege, kao i postupci kardiopulmonalne reanimacije i neinvazivne i invazivne mehaničke ventilacije, a pacijentima, čije je zdravstveno stanje zahtijevalo bolničko liječenje, nakon pregleda u prijemnim ambulantama Urgentnog centra i sprovedenih dijagnostičkih i  terapijskih postupaka i procedura,   svoje djelovanje usmjerili smo u dva pravca: prevenciju i suzbijanje posljedica pandemije, ali i adekvatan tretman oboljelih, iz drugih nezaraznih odjeljenja.

Uz veliko angažovanje i timski rad, uspjeli smo da osmislimo put crvene i zelene zone za ulazak i izlazak pacijenata, unošenje i iznošenje hrane, medicinskog i nemedicinskog otpada, medicinskih sredstava i svega što je potrebno za bezbjedan smeštaj i boravak velikog broja pacijenata. Ljudi su u početku bili uplašeni, zabrinuti za porodice, kao i svi mi, naravno, jer mnogi od nas imaju djecu. Ali bez obzira na to, nije nam padalo na pamet da to koristimo kao razlog da ne budemo uz pacijente. Znali smo da moramo da uradimo pravu stvar i da je sada pravi čas da pokažemo sve ono što smo učili i za šta smo se školovali.

Samim postavljanjem procedura, epidemiološke i sanitarne trijaže, načinima korišćenja lične zaštitne opreme, pa i dezinfekcije, kao jednu od najvažnijih preventivnih mjera, osjetno se smanjio strah i osjetila se veća sigurnost, a među zaposlenima, samim tim i hladne glave, stekla se osnova za efikasan rad i dovođenje grešaka na minimum.

Nadam se da će društvo postati svjesno našeg profesionalnog indetiteta, da će znati i razumjeti, ne samo u trenucima krize, da bez medicinskih sestara nema zdravlja i da zaslužujemo podršku, zaštitu i ulaganje u naše znanje i razvoj naše profesije.

Istorija nas je naučila da medicinske sestre mogu da urade najveće stvari u najgorim uslovima, što je još jedan dokaz koliko vrijedimo i koliko smo potrebne društvu.