01.avgust – Svjetska nedelja dojenja

0
522

Početak avgusta je u znaku kampanje o značaju dojenja. Svjetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava svake godine u oko 170 zemalja svijeta kako bi se porodilje podstakle na dojenje i time se unaprijedilo zdravlje djece. Sedmica dojenja se godinama obilježava i u Crnoj Gori.
Ove godine pažnja je usmjerena na majke koje rade i doje djecu, sa ciljem podizanja svijesti kod poslodavaca i donosioca odluka o važnosti dojenja za djecu, za majke, privredna društva i cijelo društvo. Slogan proslave je Dojenje i posao – radimo na tome. Cilj je takođe osnažiti i podržati sve žene, koje rade u formalnom i neformalnom sektoru da na odgovarajući način usklade posao s odgajanjem djece, posebno dojenjem.
Svjetska nedjelja dojenja se u Crnoj Gori proslavlja od 2012. Godine. U Crnoj Gori, za razliku od velikog broja zemalja u svijetu, porodiljsko odsustsvo traje do navršene prve godine djetetovog života, mada tu mogućnost zbog različitih razloga, a najčešće uticaja poslodavaca, sve manje žena može da iskoristi. Za sve majke koje prekidaju porodiljsko odsustvo prije tog roka, Zakon o radu predviđa pauzu za dojenje u dužini od 90 minuta do djetetove navršene prve godine života.
Ovogodišnju Nedjelju dojenja udruženje Roditelji obilježilo je sa prvom grupom Vršnjačkih savjetnica za dojenje, koje su u toku proteklih godinu dana prošle obuku pedijatara, neonatoloških sestara, psihologa i komunikologa i počele sa pružanjem besplatne podrške i pomoći majkama koje doje. Njihovi savjeti i svi ostali načini konkretne podrške, na volonterskoj osnovi, su dostupni svima.