01. januar – Evropska kartica zdravstvenog osiguranja vrijedi i za Švajcarsku

0
323

Evropska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja pokriva nužnu i neodgodivu zdravstvenu zaštitu u zemljama Evropske unije važi i za Švajcarsku. Evropska kartica pokriva svu nužnu i neodgodivu zdravstvenu zaštitu kod ugovorenih zdravstvenih ustanova prema istim uslovima i po istoj cijeni kakvu imaju osobe osigurane u toj zemlji. Na isti način švajcarski osiguranici od imaju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu tokom boravka u zemlje EU, koristeći svoju Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja.
Naime, 1. januara je stupio na snagu protokol o slobodnom kretanju osoba između EU i Švajcerske, kojim se prava iz zdravstvenog osiguranja izjednačavaju sa postupkom koji se primjenjuje u odnosima sa drugim članicama EU.
Neodgodiva zdravstvena zaštita podrazumijeva zdravstvenu zaštitu u vezi sa hroničnim ili postojećim bolestima ali nije zamjena za putno osiguranje jer ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite, niti spašavanja.