01. jun – Održan je IX ECPD o bolestima zavisnosti

0
339

U Kotoru u hotelu Cattaro održan je IX ECPD – Međunarodna specijalistička škola pod nazivom – Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, sa glavnom temom – Bolesti zavisnosti – rad u zajednici.
Skup je otvorlia generalna direktorica direktorata za zdravstvenu zaštitu u ministarstvu zdravlja dr Alma Hajdrapašić Drešević. Školu organizuje Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija Beograd, u saradnji sa ministarstvima zdravlja Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope