01. jun – Vlada nije dala saglasnost na izmještanje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu

0
264

Univerzitet Crne Gore se obratio Ministasrstvu prosvjete tražeći saglasnost Vlade kao osnivača za promjenu sjedišta visokoškolske medicinske ustanove u Beranama, navodeći da je Upravni odbor Univerziteta u maju prošle godine donio Odluku na osnovu koje studijski program primijenjenih studija na Medicinskom fakultetu – Visoka medicinska škola sa sjedištem u Beranama, nastavlja sa radom pod istim nazivom sa sjedištem u Podgorici, počev od studijske 2017/2018. godine.
Predsjednik Vlade Duško Marković je, obrazlažući odluku o odbijanju saglasnosti, naveo da nije čuo adekvatne razloge koji bi potkrijepili takav zahtjev Univerziteta, a da navedena potreba usaglašavanja sa direktivama Evropske unije ne može biti razlog koji bi opredijelio Vladu za saglasnost u ovom trenutku. Premijer je rekao da ovakav zahtjev vidi kao suprotan strateškoj politici Vlade o razvoju Sjevera, dodajući da u tom dijelu Crne Gore treba jačati medicinske kapacitete.
Visoka medicinska škola ima dugogodišnju tradiciju, a više od 350 njenih diploma govore i o kvalitetu nastave, i o velikom broju polaznika. Ova ustanova ima opremljen odgovarajući prostor, a na kvalitetu praktične nastave treba da poradi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Beranama – zaključio je Marković.