01. novembar – Fond za zdravstvo traži povećanje od 34 miliona

0
262

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje je usvojio Nacrt budžeta za zdravstveni sistem za 2020. godinu u iznosu od 281.537.650,01 eura, koji je u odnosu na budžet u 2019. godinu veći za 34.249.863,04 eura ili za 13,85 odsto.

Direktor te institucije Sead Čirgić kazao je da je osnov za utvrđivanje budžeta bilo uvećanje kretanja troškova za zdravstvenu zaštitu, po svim osnovama, u prvoj polovini 2019. godine i zahtjevi JZU za dodjelu budžetskih sredstava za 2020. godinu, kako bi realizovali planirane zdravstvene usluge.

– Povećanje budžeta uglavnom se odnosi na povećanje sredstava za rad javnih zdravstvenih ustanova tj. obezbjeđivanje sredstava za ljekove i medicinski potrošni materijal; ulaganja u savremenu medicinsku opremu; obezbjeđivanje sredstava za zarade; za materijalne troškove u JZU; za liječenje van sistema javnog zdravstva (u inostranstvu i u zdravstvenim ustanovama u zdravstvenoj mreži i van mreže, sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite); za naknade za bolovanje; za medicinsko tehnička pomagala; za kapital ne izdatke u Fondu i drugo. Nacrtom budžeta Fonda sredstva su raspoređena na tri programa: Fond za zdravstveno osiguranje u iznosu od od 38.195.738,72 eura, zdravstvene institucije u iznosu od 238.448.256,29 i Institut za javno zdravlje u iznosu 4.893.655 eura – istakao je Čirgić.

Čirgić naglašava da sredstva za povećanje zarada nijesu planirana ovim nacrtom budžeta, jer očekuju da će kroz pregovore sindikata sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zdravlja doći do dogovora o povećanju zarada, za šta će Fond naknadno tražiti dodatna sredstva u postupku pregovora sa MF oko konačnog nacrta budžeta.