01. novembar – Oko 700 miliona žena živi pod restriktivnim zakonima o abortusu

0
259

Centar za reproduktivna prava (Center for Reproductive Rights) godinama prati legalni status abortusa u svijetu. U proteklih nekoliko decenija ostvareni su monumentalni napreci u osiguravanju prava žena na abortus. Gotovo 50 država liberalizovalo je svoje zakone o abortusu. Neke od tih reformi bile su inkrementalne, omogućujući ženama legalni pristup abortusu u slučaju kad im je ugrožen život ili kad je trudnoća rezultat silovanja. Mnoge promjene su bile tranformativne, dovodeći do totalnih preokreta u državama u kojima je abortus bio potpuno zabranjen u korist potpune reproduktvine autonomije, zaključuje se u izvještaju Centra za reproduktivna prava.

Pravo na siguran i legalan abortus je temeljno ljudsko pravo zaštićeno brojnim međunarodnim i regionalnim dogovorima o ljudskim pravima kao i ustavima država širom svijeta.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava više puta su osuđivale restriktivne zakone o abortusu jer su nekompatibilni sa osnovnim ljudskim pravima.

Oko 59 posto, odnosno 970 miliona žena u reproduktivnoj dobi, žive u zemljama koje dozvoljavaju abortus u širem smislu. Ipak, više od 686 miliona, odnosno 41 posto žena živi pod restriktivnim zakonima.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine 23.000 žena umire zbog nesigurno izvedenih abortusa a još desetine hiljada više dožive značajne zdravstvene komplikacije. Legalne restrikcije abortusa ne rezultiraju manjim brojem abortusa, već tjeraju žene da rizikuju svoj život.