02. februar – Hiperbarična komora dostupna i u Poliklinici Tesla medika

0
318

Radi pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima sjeverne regije iz oblasti hiperbarične medicine, na predlog Ministarstva zdravlja Vlada je donijela odluku da se u zdarvstvenu mrežu uključi i privatna zdravstvena ustanova, poliklinika Tesla medika iz Berana.
Plan je da se osiguranicima sjeverne regije omogući brža i dostupnija usluga hiberbarične medicine, pa tako pacijenti iz opština Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnjice, Rožaje, Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak i Mojkovac neće morati da za ovu uslugu odlaze u Podgoricu ili Meljine.
Umrežavanjem ove zdravstvene ustanove doprinosi se efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti, racionalnijem načinu zdravstvene zaštite u odnosu na dosadašnji, uz pružanje podrške politici privatno – javnog partnerstva.