02. Februar – ODRŽANO PREDAVANJE „SPEKTAR AUTISTIČNIH POREMEĆAJA“

0
258

U skladu sa Programom KME (Kontinuirane medicinske edukacije) Institut za javno zdravlje u saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore organizovao je 02. februara u Institutu za bolesti djece predavanje za zdravstvene radnike na temu “Spektar autističnih poremećaja” (autizam), koje je držala doc. dr Milica Pejović Milovančević, dječja psihijatrica i Načelnica Klinike za djecu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje iz Beogradu.
Pored navedenog predavanja za zdravstvene radnike, kroz saradnju Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore sa domovima zdravlja iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog, Kotora, Budve, Bara, i Institutom “dr Simo Milošević”, doc. dr Milica Pejović Milovančević je u periodu od 02-05 februara 2017.g. održala niz predavanja na istu temu za sve zainteresovane građane i zdravstene radnike u navedenim opštinama.