02. jul – Država privatnicima isplatila više od 20 miliona eura

0
263

Država je privatnim zdravstvenim ustanovama u periodu od 2012. do 2018. godine za pružene zdravstvene usluge, isplatila više od 20 miliona eura. Analiza Fonda za zdravstveno osiguranje pokazala je opravdanost zaključivanja ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama, jer su znatno riješeni problemi dugog čekanja na zdravstvene usluge, smanjenja listi čekanja i smanjenja upućivanja na liječenje van Crne Gore.

S druge strane, objašnjava prvi čovjek Fonda Sead Čirgić, analiza je pokazala da bi i pored stalnog rasta obima pruženih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama trebalo uložiti dodatne napore i dalje jačati kapacitete kako bi se stvorili uslovi da se što više tih usluga pruža u okviru javnog sistema.
Analizom su obuhvaćene zdravstvene usluge koje su najčešće ugovarane u posmatranom periodu 2012-2018. godine i koje su prepoznate kao “usko grlo” zbog ograničenih kapaciteta u zdravstvenom sistemu. U dokumentu je navedeno da su u posmatranom periodu najčešće zaključivani ugovori sa privatnicima za oblasti oftalmologije – ambulantne i bolničke usluge, zatim ortopedije – operacije koljena i kuka i artroskopija koljena, radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca, te patološke anatomije i histologije, kao i hiperbarbarične oksigene terapije i vantjelesne oplodnje.