02. maj – Kretanje psihijatrijskih pacijenata svedeno na minimum

0
238

Bez povremenih izlazaka izvan bolničke kapije, uz kontrolosani prijem novih pacijenata, te brojne druge mjere kojima se ogranicavaju kontakti – organizovana je briga o pacijentima u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru. Među prvima u Crnoj Gori organizovali su i psihološku pomoć građanima u uslovima korone.

Niko od oko 250 pacijenata sa psihijatrije ne može izaći izvan bolničke kapije, a prijem novih je organizovan uz prethodnu izolaciju. To su samo neke od promjena koje je korona uvela u Bolnicu Dobrota.

Radno-okupaciona terapija je uređenje dvorišta bolnice, a kontrolni pregledi vanbolničkih pacijenata obavljaju se u Domu zdravlja.

Zaposleni su slijedili mjere NKT-a. Ograničili su kretanje pacijentima i sveli ga na minimum, samo u krugu njihovog odjeljenja uz pratnju medicinskog osoblja. Zabranili ulaske u ustanovu svima osim vozilima Hitne pomoći, policije i dostave.

Uz 13 psihijatara koji brinu o pacijentima angažovan je tim psihologa i socijalnih radnika za podršku građanima.