02. mart – Hrvatski ljekari su među najkorumpiranijima u Evropi – Hrvatska

0
240

Hrvatski ljekari našli su se u grupi najkorumpiranijih u Evropi, a zdravstveni sistem je loš po brojnim drugim parametrima, pokazalo je novo istraživanje koje je objavio Euro Health Consumer Index za 2018. godinu. Podaci takođe pokazuju da Hrvatska već treću godinu pada u dostupnosti zdravstvene zaštite i ishodima liječenja.
No, Hrvatska je po nekim pokazateljima u zdravstvu visoko iznad drugih zemalja u okruženju, po broju presađivanja bubrega po glavi stanovnika, broju pobačaja, pokrivenosti zdravstvenih usluga javnim zdravstvom i dostupnosti njege zuba.
Ali, u parametrima koji se tiču većine ljudi, kao što je zaštita o starijima ili izlječenje raka, uglavnom su u crvenoj grupi.
Grafikoni predstavljeni u izvještaju podijeljeni su u tri grupe označene bojama – zelenom, žutom i crvenom. Zelena boja je pohvalna, žuta predstavlja zlatnu sredinu, a crvena je vrlo loša.
Jedan od takvih grafikona svakako je onaj koji pokazuje da su hrvatski ljekarii 11. po primanju mita. Istraživanje ovog problema sprovedeno je među pacijentima koji su trebali odgovoriti na pitanje očekuju li se od njih neke neslužbene, dodatne uplate. Pacijenti su mogli dati tri odgovora: Ne, Ponekad, zavisi o situaciji i Da, često. Hrvatska se po tom parametru našla u crvenom društvu, u kojem su Litvanija, Letonija, Rumunija, Srbija i Makedonija. Najlošije je rangirana Albanija, a najbolje su Švajcarska, Norveška i Holandija.