02. novembar – Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom

0
265

Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom naziv je okruglog stola koji je organizovalo Udruženje osoba sa invaliditetom Elipsa u Bijelom Polju, na kojem su iznešene projektne aktivnosti usmjerene na edukaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom, kako bi se približile tržištu rada te kako bi se povećale mogućnosti njihovog zapošljavanja.
Cilj projekta je osnaživanje osoba sa invaliditetom kao i podizanje opšte svijesti o njihovom statusu i pravima te povećanju stručnih i radnih kvalifikacija kao i njihovo brže uključivanje u radne i druge procese. Učesnici projekta, nih šestoro, su kroz planirane aktivnosti i obuku stekli potrebno znanje koje će im omogućiti potpisivanje ugovora za šest mjeseci rada u Udruženju Elipsa i NVO Centar za preduzetništvo, najavio je predsjednik NVO Elipsa i rukovodilac projekta Rafet Mulić.
Zavod za zapošljavanjeveć duži vremenski period radi na unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Na tom putu takve osobe najčešće nailaze na različite prepreke koje se ogledaju u manjku samopouzdanja, nekada u manjku obrazovanja ili raznim predrasudama. U cilju umanjenja tih problema Zavod promoviše zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanu takvih lica, kaže savjetnica za rad sa poslodavcima u Zavodu za zapošljavanje Jadranka Rakonjac.
-Pomenute aktivnosti zavod realizuje sredstvima iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju koja se obezbjeđuje doprinosima poslodavca te iz vladinog i opštinskog budžeta. Zavod obezbjeđuje i određene subvencije poslodavcima koji zaposle lica sa invaliditetom. Na taj način zaposleno je 133 lica kod 83 poslodavca – navela je Rakonjac.
U posljednje vrijeme sve je aktuelnija socijalna integracija osoba sa invaliditetom u cjelokupno društvo, što se nikako ne može ostvariti bez radnog angažmana, tako da se između socijalne i radne integracije može staviti znak jednakosti, smatra Nada Ćetković iz opštinske Kancelarije za osobe sa invaliditetom.