02.oktobar – PRVI KONGRES DRUŠTVA KLINIČKIH ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA

0
233

Hrvatska – Prvi kongres Hrvatskog društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa se održao od 2. do 4. oktobra u Baškoj na ostrvu Krku. Kongres je bio namijenjen endokrinolozima i dijabetolozima, a i svim ostalim ljekarima srodnih struka.

U isto vrijeme se u Baškoj održao i 11. Simpozijum društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Hrvatskog udruženja medicinskih sestara.

Na kongresu su prikazana nova naučna istraživanja, prikazi slučajeva u ekspertnim forumima, a otvorene su i diskusije o aktuelnim i izazovnim endokrinološkim i dijabetološkim temama.