03. decembar – Preko milion i 200.000 za nabavku testova

0
67

Vlada Crne Gore je 27. novembra i  2. decembra 2020., na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, preusmjerila iznos od 1.260.000 eura kako bi Institut za javno zdravlje Crne Gore po hitnom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, realizovao nabavku testova, potrošnog materijala i medijuma za transport, neophodnih za nesmetano sprovođenje PCR dijagnostike.

Donijeta je i Odluka o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova kojom je Specijalna bolnica Ars Medica uključena u Mrežu zdravstvenih ustanova za usluge PCR dijagnostike na SARS-CoV-2.