04. decembar – Održan Simpozijum otorinolaringologa Crne Gore

0
101

U Podgorici je održan 6. Simpozijum otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem na kojem je učestvovalo preko 50 učesnika iz zemlje i inostranstva.

U uvodnom obraćanju doc. dr Elvir Zvrko, predsjednik Udruženja ORL CG, je istakao da su protekle dvije godine od posljednjeg simpozijuma koje je dominantno obilježila pandemija koja je odgodila ili usporila neke aktivnosti, ali nije zaustavila rad Udruženja.

– Otorinolaringolozi su se našli pred brojnim izazovima u zbrinjavanju COVID i ne- COVOD pacijenata ali smo uspješno odgovorili zadatku. Prvi ljekar koji je u Vuhanu izgubio borbu sa korona virusom bio upravo otorinolaringolog, a kasnije su i doktori iz Crne Gore i regiona bile žrtve COVID infekcije – kazao je dr Zvrko.

U nastavku programa, iskustva u liječenju COVID pacijenata u Tuzli učesnicima je prenio prof. dr Šekib Umihanić.
Jedna od glavnih tema simpozijuma bila je hirurško liječenje oboljenja uva, o čemu su govorili predavači iz inostranstva: prof. Mahmut Tajar Kalcioglu iz Istanbula, prof. dr Nenad Arsović i prof. dr Snežana Ješić iz Beograda.

Posebno važna tema se odnosila na primjenu kohlearnog implanta kod djece koja se rađaju sa oštećenim sluhom i naglašen je značaj ranog otkivanja gluvoće.

Takođe, u okviru ovogodišnjeg Simpozijuma organizovan je okrugli sto posvećen dijagnostici i liječenju malignih tumora glave i vrata. Naglašeno je da je potrebna izrada novih protokola kako bi se poboljšali rezultati liječenja. Istaknut je značaj primjene PET/ CT u dijagnostici prije započinjanja liječenja. Jedan od zaključaka je da se mora inicirati predlog za uvođenje imunološke terapije u liječenju pacijenata sa karcinomom glave i vrata. Prezentovana su i iskustva iz drugih zemalja gdje je ovaj vid liječenja postao dio standarnih terapijskih mogućnosti, posebno za liječenje pacijenata sa najtežom formom
bolesti.
– Održavanje Simpozijuma je značajno jer je broj stručnih sastanaka ljekara redukovan zbog pandemije. Međutim, uz poštovanje svih epidemioloških mjera, bilo je moguće održati naučni skup značajan za dalji razvoj otorinolaringologije u Crnoj Gori – naglasio je dr Zvrko.