04. februar – SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

0
236

Svjetski dan borbe protiv raka obilježava se svake godine, 4. februara i predstavlja inicijativu pod kojom cijeli svijet može da se udruži u borbi protiv globalne epidemije raka.
Maligni tumori, poslije kardiovaskularnih bolesti, su najčešći uzrok obolijevanja i umiranja, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Stoga, svake godine na ovaj dan Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna unija za borbu protiv raka promovišu načine za ublažavanje globalnog opterećenja društva ovom bolešću.
U skladu sa zdravstvenom politikom, Dom zdravlja Podgorica realizuje brojne programe koji su usmjereni na prevenciju faktora rizika ili rano otkrivanje malignih bolesti. Dom zdravlja Podgorica je od januara prošle godine počeo sa sprovođenjem Nacionalnog skrining programa na rano otkrivanje raka debelog crijeva, dojke i raka grlića materice. Izabrani doktori Doma zdravlja Podgorica pozivaju i upućuju svoje korisnike zdravstvene zaštite da obave preventivne preglede.
Maligne bolesti predstavljaju globalni problem, ne samo zbog njima uzrokovanog morbiditeta i mortaliteta, nego i zbog posljedica na kvalitet života kako oboljelih, tako i članova njihovih porodica. U svijetu svake godine više od 12,7 miliona ljudi u svijetu dobije dijagnozu raka, a da 7,6 miliona ljudi umre od nekog oblika ove bolesti.
U Crnoj Gori maligne bolesti su na drugom mjestu po broju oboljelih i umrlih.