04. januar – Domu zdravlja Podgorica odobreno novih 19 specijalizacija

0
242

Dom zdravlja Podgorica raspisaće ove godine javni konkurs za dodjelu novih 19 specijalizacija, u skladu sa Godišnjim planom specijalizacija i užih specijalizacija, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja. Ovo je izuzetan odgovor Vlade Crne Gore na zahtjev i težnje menadžmenta Doma zdravlja Podgorica da unaprijedi zdravstvenu zaštitu kvalitet života svih građana Glavnog grada, istakli sui z ove ustanove.

U cilju obezbjeđivanja potrebnog medicinskog kadra i stručnog usavršavanja ljekara, a na osnovu iskazanih potreba, Domu zdravlja Podgorica odobreno je deset specijalizacija iz porodične medicine, pet iz pedijatrije, tri iz radiologije i jedna iz medicine rada.

Pored 15 ljekara, koji su već na specijalizaciji iz porodične medicine, interne medicina, pedijatrije, ginekologije i akušerstva i oftalmologije, sa 19 novih, Dom zdravlja Podgorica ima ukupno 34 ljekara na stručnom usavršavanju, što je od izuzetnog značaja za kvalitetniju organizaciju rada i pružanje zdravstvenih usluga.

U Domu zdravlja Podgorica trenutno radi 72 izabranih doktora za odrasle, 25 izabranih doktora za djecu i 8 izabranih doktora za žene. S obzirom na enorman porast populacije u Glavnom gradu, kao i da je u Domu zdravlja Podgorica trenutno registrovano oko 250.000 pacijenata, a pored toga tu je oko 30.000 osiguranika koji nisu registrovani kod izabranih doktora, a dobijaju zdravstvene usluge, od izuzetnog je značaja odobrenje pomenutih specijalizacija. Pored toga, Dom zdravlja Podgorica obavlja i djelatnost na regionalnom nivou i pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima više opština i konstanto se povećava broj osiguranka.

Takođe, nephodno je više ljekara i zbog otvaranja određenog broja novih zdravstvenih stanica (Beri, Gornja Gorica, Novi Blok Zabjelo, Zlatica), zatim zbog prirodnog odliva ljekara (starosna penzija), odlaska ljekara na specijalizacije za potrebe naše i drugih ustanova, duža odstustva zaposlenih po osnovu bolesti (privremena spriječenost za rad).

Iako je, uprkos nedostatku ljekara u proteklom periodu, rad u svim organizacionim jedinicama organizavan tako da ni jednom pacijentu nije uskraćena zdravstvena zaštita, novi specijalisti, koji su već na stručnom usavršavanju i oni za koje su odobrene specijalizacije, dugoročno će poboljšati i unaprijediti kadrovske kapacitete u Domu zdravlja Podgorica.