04. maj – Za zapošljavanje OSI 1,5 miliona eura

0
250

Zavod za zapošljavanje raspodijelio je 1,5 miliona eura, bespovratnih sredstava, za 25 projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom. U Zavodu su potpisani ugovori sa korisnicima granta, koji se kreću od 30.000 do 70.000 eura.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić, i ovom prilikom je naglasio da je Zavod vodio računa o setu izbornih zakona i Javni poziv prilagodio Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
– Sve naše aktivnosti, dodjela grantova, kredita za samozaposljavanje, realizacija javnih radova i ostalih programa, usmjerene su u tom pravcu, kako ne bi narušavali izborni ambijent u Crnoj Gori – kazao je Mustafić.

– Sljedeći grant, takođe od 1,5 miliona eura, do kraja godine, biće još jedan zamajac u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom – najavio je Mustafić.