04. oktobar – Ministarstvo zdravlja traži model za bolji standard zaposlenih u zdravstvu

0
374

Ministar zdravlja dr Kenan Krapović je razgovarao sa predstavnicima Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Crne Gore i tom prilikom istakao da ministarstvo zdravlja intenzivno pokušava da pronađe model za poboljšanje životnog standarda i statusa zaposlenih u zdravstvu, ali u skladu sa socio-ekonomskom situacijom u državi.
Na sastanku se otvoreno i konstruktivno razgovaralo o prioritetima zajedničkog djelovanja, kako bi se zdravstveni sistem unaprijedio, a položaj zaposlenih podigao na viši nivo. Ministar Hrapović je kazao da ima puno razumijevanje za zahtjeve Sindikata kada je u pitanju materijalni položaj zdravstvenih radnika.
Dogovoreno je da se zajedničkim djelovanjem Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i reprezentativnih sindikalnih organizacija napravi strategija za povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu.
Prema riječima dr Hrapovića, Ministarstvo zdravlja je istrajno u tome da se sistem postavi na zdrave osnove i obezbijedi njegova održivost, jer je, kako je naveo, država svjesna značaja zdravstvenog sistema. On je rekao da su u tom cilju pokrenuti značajni projekti, kao što je, između ostalog, projekat elektronskog zakazivanja pregleda, koji ima za cilj stavljanje u puni pogon svih kapaciteta na primarnom i sekundarnom i tercijarnom nivou.
Predsjednica Sindikata zdravstva i socijalne zaštite dr Ljiljana Krivokapić je kazala da je ova sindikalna organizacija zadovoljna saradnjom sa Ministarstvom zdravlja i da se zajedničkim naporima bore za unaprjeđenje zdravstvenog sistema i poboljšanje standarada zdravstvenih radnika.
Predstavnici sindikata predložili su uvođenje instituta Ombudsmana za zdravstvene radnike, koji bi štitio njihova prava, zatim da se ugovori sa ljekarima koji se upućuju na specijalizacije, uniformišu na nivou države. Takođe, zahtijevali su da se u sistematizacijama prepoznaju radna mjesta za medicinske sestre više i visoke stručne spreme, što je, kako je kazao ministar Hrapović, već predviđeno novim sistematizacijama.