Oktobar 2017.g. – Dom zdravlja “Boško Dedejić” iz Mojkovca dobio novi biohemijski aparat

0
360

Tokom oktobra mjeseca, uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, Dijagnostički centar Doma zdravlja Mojkovac dobio je novi automatizovani biohemijski aparat DraSys, Respons 910, čime se, na zadovoljstvo kadra i pacijenata, dodatno podigao kvalitet usluga ali i kvantitet laboratorijskih analiza.

Takođe, Dom zdravlja će iz svojih sredstava u toku godine nabaviti i jedan moderan automatizovan biohemijski analizator za elektrolite, čime će se u potpunosti zadovoljiti sve usluge definisane od strane FZZZ za laboratorijsku dijagnostiku na primarnom nivou zdravstvene zaštite, tj u domovima zdravlja.