04. oktobar – Održan kongres onkoloških udruženja mediteranskih zemalja AROME

0
527

U Crnoj Gori, prema podacima Instituta za javno zdravlje, godišnje od malignih bolesti oboli više od 2.000 osoba, a umre oko 1.000. Evidentan je porast broja oboljelih, ali i mortaliteta od kancera, saopšteno je na otvaranju Kongresa onkološkog udruženja mediteranskih zemalja AROME, čije je sjedište u Parizu i Evropske škole onkologije (ESO) iz Lugana. Ovaj stručni skup koji je održan u hotelu Mediteran u Bečićima okupio je 150 učesnika, najeminentnijih stručnjaka iz oblasti onkologije i hematologije iz 15 zemalja Mediterana i Balkana. Ovo je treći sastanak Udruženja onkologa Mediterana i Evropske škole onkologije u Crnoj Gori i druga konsenzus konferencija o dostupnosti inovacijama u liječenju karcinoma u zemljama u razvoju našeg regiona. Održava se u organizaciji Asocijacije za radioterapiju i onkologiju mediteranske oblasti – AROME.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović prilikom otvaranja ovog značajnog skupa, pozdravljajući prisutne izjavio je da mu predstavlja izuzetno zadovoljstvo i čast što se jedan ovako renomirani skup održava u našoj zemlji.
– Ministarstvo zdravlja realizuje brojne programe, koji su usmjereni na prevenciju faktora rizika i rano otkrivanje malignih bolesti. U okviru Strategije za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti date su osnovne smjernice za sveobuhvatni i koordinisani odgovor na sve veću zastupljenost nezarazanih bolesti u nacionalnoj zdravstvenoj patologiji. Intenzivno se radi na promociji zdravih stilova života i edukaciji stanovništva, a polazni segment u svemu tome su nacionalni programi i strategije, kao krovni elementi razvoja zdravstvenog sistema. U toku je implementacija skrinig programa za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva, grlića materice i dojke. Primjenom ovih skrininga cilj nam je da se smanji smrtnost i poboljša kvalitet života oboljelih od malignih bolesti.
– Teme ovogodišnjeg skupa su veoma značajne, kako po inovativnosti tako i po komparaciji sa potrebama razvijenih i zemalja u razvoju, koje su na putu ka Evropskoj uniji. Kao i na prethodnoj konferenciji, gde su eksperti za ovu oblast postigli konsenzus o prioritetima struke u dijagnostici i liječenju karcinoma, i od ove konferencije očekujemo zaključke koji će doprinijeti prevenciji, kao i boljoj i kvalitetnijoj dijagnostici i liječenju bolesnika od malignih bolesti. Zaključci konferencije biće uzeti u obzir prilikom određivanja daljih smjernica zdravsteve politike u našoj zemlji – istakao je minister Hrapović.