05. jul – PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH DEJSTAVA LJEKOVA OD STRANE FARMACEUTA IZ MONTEFARMA

0
361

Uspješnom realizacijom projekta Povezivanje informacionih sistema CALIMS i MONTEFARM – Elektronska prijava neželjenog dejstva lijeka, farmaceuti iz zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm od petka, 01.07.2016. imaju mogućnost da svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prijave direktno.
U projektu su pored Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) i zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm učestvovali i Fond za zdravstveno osiguranje, u kojem se nalazi integralni informacioni sistem zdravstva (IISZ) i partnerska firma, koja je bila angažovana na kreiranju rješenja i njegovoj implementaciji u postojeći informacioni sistem, koji koriste farmaceuti u apotekama Montefarm.
Prije zvaničnog puštanja u rad elektronske prijave neželjenog dejstva lijeka, sprovedena je u organizaciji CALIMS obuka farmaceuta-budućih korisnika nove forme za prijavu neželjenog dejstva lijeka. Svi polaznici obuke su, uz pomoć zaposlenih u odjeljenju za farmakovigilancu CALIMS, uspješno testirali novu formu za prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova i pokazali izuzetno interesovanje i spremnost da je u budućnosti koriste.
Montefarm je zdravstvena ustanova koja okuplja najveći broj farmaceuta, koji su zbog direktnog kontakta sa pacijentom vrlo značajan izvor informacija o bezbjednosti primjene ljekova u Crnoj Gori. Rezultati poslednjeg izvještaja o rezultatima prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova u 2015. godini, ukazuju na statistički značajan porast učešća farmaceuta u ovom procesu.
Dosadašnje iskustvo sa prijavljivanjem neželjenih dejstava od strane ljekara, kroz informacioni sistem domova zdravlja i opštih bolnica, potvrđuje da ovaj način prijavljivanja predstavlja najbrži i najsigurniji način prijavljivanja neželjenih dejstava.
Sve prijave neželjenih dejstava ljekova koje dobije od svih zdravstvenih radnika, u skladu sa zakonskom obavezom praćenja bezbjednosti ljekova u prometu i detekcije svake promjene u odnosu koristi i rizika njihove primjene, CALIMS stručno procjenjuje, analizira i prosleđuje u bazu podataka Svjetske zdravstvene organizacije.