06. jul – Zabilježen porast zaraza tokom bolničkog liječenja

0
226

U crnogorskim zdravstvenim ustanovama za prvih šest mjeseci ove godine registrovano je 265 bolničkih infekcija, dok ih je u 2014. zabilježeno svega 28. Iako je posljednjih godina evidentan porast, u Institutu za javno zdravlje kažu da je uzrok bolji nadzor i prijavljivanje. – Tokom 2018. godine registrovane su 443 bolničke infekcije bez ijednog smrtnog ishoda. Godinu ranije bilo ih je 332, 2016. 195, u 2015. zabilježeno je 155, a u 2014. 28. To ne znači da je ranije bilo manje infekcija, a sada više, već da se način prijavljivanje može okarakterisati boljom pravovremenošću i tačnošću podataka, kao jačanjem kapaciteta medicinskog kadra i timova u bolnicama – smatraju u Institutu.

Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je saopštila da su rezultati samoprocjenjivanja kapaciteta za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Crnoj Gori pokazali da u većini bolnica ne postoji sistematski nadzor nad širenjem bakterija, kao i da se u velikom broju bolnica ne sprovodi monitoring procesa i indikatora, i ne vodi računa o higijeni i metodama pranja ruku. S druge strane, iz Ministarstva zdravlja su istakli da najvažniji propisi za kontrolu i suzbijanje bolničkih infekcija nijesu donešeni, te da je na nacionalnom nivou pripremljen Nacionalni pravilnik za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, koji je trenutno na usklađivanju sa zakonodavstvom.
Iz Instituta objašnjavaju da je bolnička infekcija, infekcija pacijenta ili osoblja nastala u vezi sa zdravstvenim procedurama, liječenjem ili drugim postupcima, a kao rezultat reakcije organizma na prisustvo uzročnika zarazne bolesti, koja nije bila prisutna niti je pacijent bio u inkubaciji prilikom prijema.
– Uzročnici bolničkih infekcija mogu biti gotovo svi mikroorganizmi, bakterije, virusi, gljivice i paraziti. Vrste bakterija su se vremenom mijenjale zavisno od primjene antibiotika te uvođenjem novih dijagnostičkih i terapijskih, često invazivnih procedura, a njihova važna karakteristika je pojava otpornosti na antibiotike kao i na dezinfekciona sredstva – naveli su iz Instituta.
Odjeljenja gdje najčećće nastaju bolničke infekcije, prema njihovim riječima su jedinice intenzivnog liječenja i njege hirurškog i internističkog profila, neonatalna i pedijatrijska odjeljenja, zatim odjeljenja za opekotine, transplantaciju, kardiohirurgiju, neurohirurgiju, vaskularnu hirurgiju, ortopediju, traumatologiju, urološka odjeljenja, kao i za hemodijalizu te onkološka i hematološka odjeljenja.
-Infekcije urinarnog sistema su najčešće i čine više od 40 odsto svih bolničkih infekcija, a glavni faktor rizika njihovog nastanka je dugotrajna kateterizacija mokraćne bešike. Na drugom mjestu su infekcije hirurških rana koje su moguće nakon svakog hirurškog zahvata. U ovu grupu svrstavamo nastanak infekcije na mjestu operacionog polja do 30 dana nakon operacije ili do godine nakon operacije ako je postavljen implantat – objašnjavaju iz IJZ. Bolničke pneumonije su, kažu iz ove zdravstvene ustanove, na trećem mjestu po učestalosti, a stopa smrtnosti je i do 55 odsto.