07. januar – Osnovati fond za liječenje djece

0
255

Građanski pokret Nova ljevica pozvao je crnogorskog premijera Duška Markovića i ministra zdravlja dr Kenana Hrapovića da neodložno formiraju Fond za liječenje djece. Predlažu da se u fond usmjere sredstva koja se optuženima i osuđenima određuju za uplatu u skladu sa institutima Sporazum o priznanju krivice i Institut odloženog gonjenja. – Situacija je postala alarmantna jer apelima roditelja za novčanu pomoć za liječenje djece smo, sve češće i sve više, svakodnevno svjedoci – navodi se u saopštenju. Podsjećaju da Zakon o krivičnom gonjenju propisuje da tužilac od osumnjičenog u zamjenu za odloženo krivično gonjenje može zahtijevati da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove ili da obavi određeni društveno korisni ili humanitarni rad.

– Samo u 2017. godini državni tužioci su zaključili 240 sporazuma o priznanju krivice sa fizičkim licima, a u skladu sa presudama od Instituta za odloženo gonjenje za prethodnih 5 godina (bez 2018. godine) uplaćeno je preko 1,1 miliona eura – navode iz GP Nova ljevica.
Podsjećaju da su od početka svog političkog angažovanja usmjereni na socijalne i egzistencijalne probleme građana, time i obezbjeđivanje adekvatne zdravstvene zaštite za građane Crne Gore.
– Zato, pozivamo nadležne da formiraju ovaj fond i ne dozvole da zdravlje i životi najmlađih zavise od SMS poruka ili dobrovoljnih priloga. U tom cilju je i ovaj apel, kao i prethodni u kojima smo već navodili načine na koje su to neke od balkanskih zemalja riješile – navodi se u saopštenju.