07. mart – Promet na veliko ljekova i medicinskih sredstva – ažurirana uputstva i obrasci

0
272

Na portalu Agencije za ljekove i medicinska sredstva, u dijelu Regulativa/Uputstva, objavljena su ažurirana uputstva za podnosioce zahtjeva za promet na veliko ljekova, ljekova koji sadrže droge i medicinskih sredstava.
Obavještavaju se pravna lica sa dozvolom za promet na veliko veterinarskih ljekova – izdatom od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, da je na istoj strani portala, objavljeno i uputstvo za dobijanje dozvole za promet na veliko veterinarskih ljekova koji sadrže droge, koju izdaje Agencija.
Na portalu Agencije u dijelu Regulativa/Obrasci – ljekovi i Regulativa/Obrasci – medicinska sredstva objavljeni su i odgovarajući obrasci na kojima treba podnositi sve zahtjeve koji se odnose na djelatnost prometa na veliko ljekova i medicinskih sredstava.