07. mart – U Fondu za zdravstveno osiguranje održan sastanak sa NVO Naše sunce

0
269

U Fondu je održan sastanak sa izvršnom direktoricom NVO Naše sunce Milkom Šćepanović koja je istakla da postoje problemi sa kojim se susrijeću članovi njihovog udruženja, prije svega djeca, jer sada postoji obaveza doplate ljekova koji se nalaze na doplatnoj listi, koji se koriste tokom liječenja, a iste su ranije dobijali u cjelosti na teret sredstava Fonda.
Iz Fonda je saopsteno da će preduzeti sve mjere i aktivnosti koje su iz domena nadležnosti Fonda kao i da će sa iznijetim problemima upoznati i Ministarstvo zdravlja u čijoj je nadležnosti donošenje Liste ljekova.
Data je puna podrška uvođenju elektronskog recepta od kojeg se očekuju benefiti kako za cijeli sistem tako i za djecu sa poteškoćama u razvoju.