07. novembar – OBILJEŽEN DAN RADONA

0
507

Širom Evrope obilježen je Dan radona, koji je pokrenula i vodi Evropska radonska Asocijacija (European Radon Association (ERA)), s ciljem da se što više građana upozna sa negativnim uticajem koji ovaj prirodni gas ima na čovjekovo zdravlje.

Radon je radioaktivni gas, koji je prisutan uvijek i svuda u vazduhu koji udišemo. Povećanjem njegove koncentracije u vazduhu povećava se rizik po zdravlje. Koncentracija radona u vazduhu na otvorenom prostoru je svuda toliko niska da je bezopasna po naše zdravlje. Međutim, u unutrašnjosti kuća, zavisno od njihove konstrukcije i materijala od kojeg su napravljene, ali i od naših navika, nivo radona u vazduhu može biti znatno povećan iznad prirodnog. Količina radona u stambenim zgradama može da se smanji uz relativno mala ulaganja, zatvaranjem pukotina u temeljima zgrada, podovima i zidovima i boljom ventilacijom.

Ministarstvo zdravlja, kao partnerska institucija u Nacionalnom projektu “Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona“, koji su izradili Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine kao i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, a podržala Međunarodna agencija za atomsku energiju i Vlada Crne Gore, dao je veliki doprinos u ostvarivanju zajedničkih mjera i aktivnosti u realizaciji navedenog projekta u ovoj oblasti.

– Aktivno smo participirali u radu posebnog tima za izradu pravnog i strateškog okvira za zaštitu od radona, a preko javnih zdravstvenih ustanova omogućena je potpuna animacija ciljnih grupa, odnosno aktivnih učesnika ovog projekta, koji su u većini opština Crne Gore obezbijedili prisustvo ljekara i medicinskog osoblja iz lokalnih bolnica i domova zdravlja – kažu učesnici projekta.