08. april – REORGANIZACIJA I PROŠIRENJE HITNE BOLNIČKE MREŽE – Hrvatska

0
305

FOTO 2U prostorijama škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, u organizaciji Ministarstva zdravlja je održan sastanak na temu predloga reforme djelatnosti hitne medicine. Na sastanku je učestvovalo više od stotinu učesnika među kojima su bili sanacijski upravnik domova zdravlja, županijski načelnici za zdravstvo, rukovodioci objedinjenih hitnih prijema zdravstvenih ustanova.