08. decembar – Donirali 40 hiljada eura za nabavku specijalnih vozila

0
68

Opština Nikšić donirala je 40 hiljada eura Opštoj bolnici i Domu zdravlja za nabavku specijalnih vozila za transport pacijenata. Predsjednik Opštine, Milutin Simović, rekao je da je pomoć opredijeljena kako bi obezbijedili podršku za efikasniji rad tih zdravstvenih ustanova za liječenje građana u složenoj epidemiološkoj krizi.

Simović je precizirao da je za Opštu bolnicu opredijeljeno 30 hiljada eura za nabavku specijalnog vozila za transport pacijenata sa ugroženim vitalnim funkcijama i deset hiljada za Dom zdravlja za prevoz bolesnika.

Direktor Opšte bolnice, dr Ilija Ašanin, rekao je da će dobijeni novac iskoristiti za nabavku specijalnog vozila – reanimobila, za prevoz najugroženijih pacijenata sa nestabilnim vitalnim funkcijama, čime će se dodatno povećati kvalitet usluga.

Direktorka Doma zdravlja, Ljiljana Adžić, rekla je da će im nabavka sanitetskog vozila značajano olakšati rad za vrijeme pandemije korona virusa. – Svjedoci smo ogromnog povećanja obima posla ovih mjeseci, jer se velikom broju pacijenata zdravstvene usluge pružaju u kućnim uslovima – ukazala je Adžić.