09. decembar – Komunikacija između medicinskih timova preko Tetra ručnih stanica

0
63

Ministarstvo Zdravlja u saradnji sa Zavodom za Hitnu medicinsku pomoć krenuo je u pilot projekat, a sve u pravcu obezbjeđivanja komunikacije između medicinskih timova preko TETRA ručnih stanica.

Kako su naveli iz Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, zdravstveni sistem dobro radi, ukoliko je njegovo funkcionisanje zadovoljavjuće i ukoliko uspješno ostvaruje svoje ciljeve. Zato se, navode, u održivom sistemu zdravstvene zaštite očekuje visoka efikasnost u pružanju najkvalitetnijih i bezbjednih zdravstvenih usluga.

– Obzirom na bezbjednosne i druge izazove u savremenom svijetu komunikacione potrebe kako policije, vojske, službi zaštite tako i u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć koji rukovodi svim stanicama i podstanicama Hitne medicinske pomoći u CG, Tetra nema alternative kada je u pitanju zadovoljavanje komunikacionih potreba medicinskih timova Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć kako sa Opštim i Specijalnim bolnicama tako i sa Kliničkim Centrom Crne Gore – navode u saopštenju.

Ističu da u poređenju sa analognim sistemima gdje su imali jednu frekvenciju za obavljanje komunikacije jedne grupe korisnika, u Tetri imaju Vremenski Multipleks, što omogućava da na jednoj frekvenciji budu četiri različite grupe korisnika.

– Sigurna i visokokvalitetna zdravstvena zaštita treba da postane prioritet svake zdravstvene ustanove kao i pojedinaca koji sprovode zdravstvenu zaštitu – zaključuju u saopštenju.