08. oktobar – Zaštita prava OSI

0
224

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIRH) potpisala je sa nekoliko nevladinih organizacija Memorandum o saradnji koji predviđa zajedničku realizaciju aktivnosti čiji je cilj da osobe sa invaliditetom, na većem nivou, zadovoljavaju potrebe i prava bez diskriminacije.
Memorandum su potpisale YIRH (članica Građanske alijanse), Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, Udruženje paraplegičara Podgorica, Udruženje paraplegičara Bar i Udruženje paraplegičara Pljevlja u okviru projekta Koalicija za doprinos zadovoljenju prava i potreba lica sa invaliditetom koji je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
NVO koje su potpisale Memorandum radiće kao koalicija i zajedno će realizovati aktivnosti koje imaju za cilj da lica sa invaliditetom, na većem nivou, zadovoljavaju potrebe i prava bez diskriminacije u skladu sa Ustavom, Međunarodnim konvencijama i drugim propisima u oblastima: pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i da se utvrde barijere i definišu preporuke za unapređenje stanja.