09. mart – Prvi efekti elektronskog propisivanja ljekova – Srbija

0
235

Elektronsko propisivanje ljekova, čija je primjena počela od 1. marta u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, trebalo bi da smanji gužve po domovima zdravlja i ukine papirne recepte. Novina je i za hronične bolesnike koji za obnavljanje svojih terapija više neće odlaziti kod ljekara već se u sistemu može vidjeti da su to obnovljivi recepti.

Direktorka Apotekarske ustanove Beograd mr Jasminka Bjeletić rekla je da će hronični bolesnici koji su na mesec dana morali da idu kod ljekara za ljekove, sada dobijati terapiju na dva do šest mjeseci ukoliko ne dođe do promjena u bolesti.

Prema njenim riječima, pacijenti imaju uštede, s obzirom na to da ne plaćaju participaciju od 50 dinara svakoga mjeseca, a štede i u papiru, štampačima, ali je najznačajnije da je zdravstveni radnik oslobođen administrativnih poslova.

– U Srbiji se godišnje izda oko 50 miliona recepata. Ako se uzme da se oko 800.000 izda u nekom trenutku, a da se preuzme 500.000, onda se može vidjeti koliki je pritisak i na ljekare i na farmaceute – rekla je mr Bjeletić.