10. decembar – Počela edukacija patronažnih sestara

0
283

Edukacija za trenere patronažnih sestara, koja se realizuje u okviru projekta Jačanje patronažne sestre i njena uloga u očuvanju i unapređenju zdravlja djece ranog uzrasta, počela je u Bečićima.
Projekat, čiji je nosilac Dom zdravlja Podgorica, uz podršku Ministarstva zdravlja, UNICEF-a i Instituta za javno zdravlje, ima za cilj da patronažne sestre unaprijede svoje znanje u dijelu preventivnog rada, naročito sa majkama i djecom u ranom uzrastu, kako bismo imali u svakom smislu zdraviju i srećniju porodicu.
Obraćajući se polaznicima treninga, direktor Doma zdravlja Podgorica doc. dr Nebojša Kavarić istakao je da je cilj patronažne zdravstvene zaštite da pruži zdravstvenu zaštitu pacijentima van zdravstvenih ustanova, u njihovim domovima, kao i da kroz savjetodavni rad, utiču na njih da brinu i unapređuju svoje zdravlje, posebno u najosjetljivijim razdobljima života (npr.trudnoća, postporođajni period) i u posebnim stanjima i okolnostima kao što su hronična bolest, invaliditet, starost…
Osnovni zadatak patronažne sestre je zdravstveno prosvjećivanje i kroz posjete porodici, ona ima primarnu ulogu u edukaciji roditelja o vodećim zdravstvenim problemima, a samim tim može uticati i na prevenciju poremećaja zdravlja u dječjoj dobi. Uzimajući u obzir da patronažna sestra, počinje da sarađuje sa porodicom tokom prvog mjeseca rođenja djeteta (novorođenačko doba), ona ima idealnu priliku da na vrijeme uoči i skrene pažnju roditeljima na faktore rizika po zdravlje djeteta koje je identifikovala u porodičnom okruženju.
– Stoga je od posebnog značaja da svaka patronažna sestra bude uključena u sistem edukacije i sticanja vještina prenosa znanja na svoje korisnike. Na ovaj način se obezbjeđuje mogućnost kreiranja željenih oblika ponašanja koji su u skladu sa zdravljem korisnika, a u cilju prevencije i očuvanja zdravlja zajednice odnosno porodice kao osnovne ćelije – naglasio je dr Kavarić.